Försäkringar

ea_logo

Läs igenom dokumenten nedan för att ta reda på alla detaljer om din semesterförsäkring.

Dokument & information för semesterförsäkring

MSC Cruises har i samarbete med Europ Assistance utformat en uppsättning försäkringsprodukter som är skräddarsydda för våra egna gäster för att säkerställa maximalt skydd för deras resepaket.
Nedan kan du läsa mer om försäkringsskyddet:

 

MSC CANCELLATION
Denna försäkringspolicy täcker den ekonomiska förlusten som uppstått på grund avbokning av täckt resa
Fullständig information finner du här.

 

MSC PLUS
Denna försäkring täcker ekonomisk förlust p.g.a. överskjutande täckning, justering av täckt resa, sjukförsäkring, reseförsening,bagage och assistans. Viktig information: Observera att assistanstjänster hanteras på engelska.
Fullständig information finner du här.

 

MSC TOTAL
Denna försäkringspolicy täcker den ekonomiska förlusten som uppstått på grund av överskridande täckning, begränsning av den täckta resan, sjukvård, resesening, bagage, repatriering, personligt ansvar, rättshjälp, ersättningsresa och missade resedagar, missad avgång, assistans, sport, medicinsk felbehandling, sjukdom (utanför EU och EES) och olycka. Viktig information: Observera att assistanstjänster hanteras på engelska
Fullständig information finner du här.

 

Vi påminner våra gäster om att avsaknad av adekvat semesterförsäkringsskydd kan leda till extra kostnader för kunden vid avbokning, förlust och/eller skada på bagage, läkar- och sjukhuskostnader, kostnader för hemresa etc.

Premium Grid

MSC BASIC (individual premium) GROSS PREMIUM IPT
Trip cost

€ 600,00 € 23,00 € 1,90
€ 1.000,00 € 29,00 € 2,39
€ 1.500,00 € 35,00 € 2,89
€ 2.100,00 € 39,00 € 3,22
€ 3.200,00 € 48,00 € 3,96
€ 5.000,00 € 58,00 € 4,79
€ 7.500,00 € 73,00 € 6,03
€ 12.000,00 € 103,00 € 8,50
€ 40.000,00 € 163,00 € 13,46
MC World Cruise GROSS PREMIUM IPT
up to € 5000 € 58,00 € 4,79
up to € 7500 € 73,00 € 6,03
up to €12000 € 103,00 € 8,50
up to €40000 € 163,00 € 13,46MSC Multirisk (individual premium) GROSS PREMIUM IPT
Trip cost

€ 600,00 € 38,00 € 3,14
€ 1.000,00 € 48,00 € 3,96
€ 1.500,00 € 58,00 € 4,79
€ 2.100,00 € 62,00 € 5,12
€ 3.200,00 € 66,00 € 5,45
€ 5.000,00 € 86,00 € 7,10
€ 7.500,00 € 118,00 € 9,74
€ 12.000,00 € 173,00 € 14,28
€ 40.000,00 € 200,00 € 16,51

MSC World Cruise GROSS PREMIUM IPT
up to € 5000 € 86,00 € 7,10
up to € 7500 € 118,00 € 9,74
up to €12000 € 173,00 € 14,28
up to €40000 € 200,00 € 16,51