Rättigheter för kryssningspassagerare

Kryssningsindustrins åtaganden

Medlemmarna i Cruise Lines International Association (CLIA) strävar efter komfort och omsorg för alla passagerare på oceangående kryssningar över hela världen. För att uppfylla denna strävan har våra medlemmar enats om att anta följande rättigheter för passagerare.

Disembark

Rätt att lämna ett angjort fartyg om viktiga förnödenheter som mat och vatten samt hygienutrymmen och tillgång till medicinsk vård inte finns tillgängligt ombord i nog stor utsträckning, utifrån fartygschefens omtanke om passagerares säkerhet och trygghet samt tull- och viseringskrav i hamnen.

Refunds

Rätt till full återbetalning för en resa som ställts in på grund av mekaniska fel eller delvis återbetalning för resor som avbrutits tidigare än planerat på grund av sådana fel.  

Medical Assistance

Rätt till obegränsad tillgång till utbildad akut medicinsk vård ombord på fartyg som seglar utanför flod- och kustvatten, tills landbaserad medicinsk vård blir tillgänglig.  

Itinerary Updates

Rätt till aktuell information om ändringar i fartygets resplan i händelse av mekaniska fel eller nödsituationer, såväl som aktuella uppdateringar avseende status för åtgärdande av mekaniska fel. 

Emergency Procedures

Rätt till en besättning som har korrekt utbildning för nöd- och evakueringsprocedurer.  

Emergency Power Source

Rätt till en nödkraftkälla i händelse av ett fel i huvudkraftkällan.  

Transportation

Rätt till transport till fartygets planerade anlöpningshamn eller passagerarens hemort om en kryssning avbryts i förtid på grund av mekaniska fel.  

Lodging

Rätt till inkvartering om landstigning och övernattning i en icke planerad hamn krävs på grund av att en kryssning avbryts i förtid på grund av mekaniska fel.

Toll-free Contact Number

Rätt att på varje kryssning ha tillgång till en avgiftsfri telefonlinje som kan användas för frågor och information gällande alla typer av verksamheter ombord.**


** Där det finns tillgängligt för alla länder i en region med tillgång till webbplatsen.

Bill of Rights

Rätt att se dessa Rättigheter för kryssningspassagerare publicerade på alla kryssningsrederiers webbplatser.