Play

STÖTTAR HÅLLBARA KRYSSNINGAR

Hängivna till att främja ansvarsfullt resande 

“We are steering a course towards a lower carbon future and, by 2050, will achieve net-zero greenhouse gas emissions”


 PIERFRANCESCO VAGO
Styrelseordförande

 

För oss betyder hållbarhet att skydda miljön, stötta och ta hand om alla de människor som arbetar med oss, och människorna som reser med oss, samt de samhällen och platser vi besöker och gör affärer med.

 

Kan kryssningar bli mer hållbara?

På MSC Cruises tror vi att det går. Med vårt Program för hållbara kryssningar introducerar vi renare bränslen i våra kryssningsfartyg, främjer ansvarstagande resande genom våra hållbara utflykter, minskad använding av plast, återvinning och återanvändning av avfall på alla våra fartyg och producerar vårt eget färskvatten ombord direkt från havet.

HÅLLBARHETSRAPPORTER

Läs igenom våra hållbarhetsrapporter och få reda på vad vi gör för att främja hållbart kryssande

STÖTTAR HÅLLBARA KRYSSNINGAR

PLANET

Vi tror på hållbara kryssningar och vi är hängivna till ansvarsfullt resande genom att kontinuerligt flytta fram gränserna för vad som är tekniskt möjligt till havs.

Vi är aktivt engagerade i utvecklingen av nästa generations miljöteknologi för att nå nettokoldioxidneutral verksamhet till 2050 och så småningom netto nollutsläpp i all vår verksamhet.

Läs mer

PLANET

PEOPLE

Våra anställdas välfärd är vår främsta prioritet. MSC Cruises är ett människofokuserat företag, som anställer tiotusentals människor med olika nationaliteter över hela världen. Nästa 80% av våra anställda arbetar ombord på våra fartyg.

Läs mer

PEOPLE

PLACE

Vi samarbetar med lokala myndigheter, samhällsgrupper och partners, som Cruise Lines International Association (CLIA), att dela information och integrera policies och stragegier att stötta em hållbar turismförvaltning.

Tillsammans, främjer vi hållbart resande och levererar positiv social och ekonomisk utveckling för samhällen.

Läs mer

PLACE

PROCUREMENT

Våra åtgärder för hållbara kryssningar tillämpas på vår anskaffningspolicy från stora mekaniska delar till våra fartyg, till ingredienser som mättar tusentals människor åt gången, ned till de minsta detaljer, som badrumsartiklar, och medicinska artiklar, behöver vi köpa in stora partier för vår flotta, besättning och gäster.

Hantering av miljöfrågor, sociala frågor och etiska frågor i vår försörjningskedja är ett kritiskt moment som vi har ett robust förhållningssätt till genom alla våra områden av anskaffning.

Läs mer

PROCUREMENT

STÖTTAR HÅLLBARA KRYSSNINGAR