SÅ JOBBAR VI FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

 

För oss betyder hållbarhet att skydda miljön, stödja människorna som arbetar med oss och väljer att resa med oss, liksom de samhällen och platser som vi besöker och gör affärer med.

Vårt hållbarhetsprogram är organiserat kring fyra viktiga områden: planeten, människor, platser och upphandling. Detta innebär en strävan att kontinuerligt förbättra vår flottas miljöprestanda. Att ta hand om alla anställda och främja mångfald och inkludering; vi arbetar för att säkerställa att vår påverkan på de kustsamhällen som vi når förblir positiv och ansvarsfullt anskaffa de produkter och tjänster som vi köper.Läs MSC Cruises Hållbarhetsrapport (2019)

 

PLANETEN

Vi driver kontinuerligt gränserna för vad som är tekniskt möjligt till havs och är aktivt engagerade i utvecklingen av nästa generations miljöteknik.

Planeten

PLANETEN

MÄNNISKOR

MSC Cruises är ett företag som sysselsätter tiotusentals människor över hela världen. Nästan 80% av våra anställda arbetar ombord på våra fartyg.

Människor

MÄNNISKOR

PLATS

Vi samarbetar med lokala myndigheter, samhällsgrupper och partners, såsom Cruise Lines International Association (CLIA), för att dela information och integrera policies och strategier hjälper vi till att stödja hållbar turismhantering.
Tillsammans främjar vi en mängd olika aktiviteter för våra passagerare och levererar större sociala och ekonomiska resultat för samhällen.

Plats

PLATS

UPPHANDLING

Från stora mekaniska delar till våra fartyg till ingredienser för att servera mat till tusentals människor åt gången, till de minsta detaljerna, som toalettartiklar och medicinska föremål, måste vi köpa en enorm mängd tillbehör till vår flotta, besättning och gäster.
Att hantera miljöfrågor, sociala och etiska frågor i vår försörjningskedja är avgörande, och vi tar detta i beaktning inom alla områden av vår upphandling.

Upphandling

UPPHANDLING