Paketreselagen

De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302 . Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. Företag(en) MSC Cruises ('MSC') kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt. Dessutom har företag(en) MSC Cruises, enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om det eller de hamnar på obestånd. 

Viktiga rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302

 

 • Passagerarna kommer att få all nödvändig information om paketet innan de ingår kontraktet för paketresor.
 • Det finns alltid minst en näringsidkare som är ansvarig för korrekt utförande av alla resetjänster som ingår i kontraktet.
 • Passagerare får ett nödnummer, eller uppgifter om en kontaktpunkt, där de kan komma i kontakt med arrangören eller resebyrån.
 • Passagerare kan överlåta paketet till en annan person om detta sker med rimlig varsel. Eventuella ytterligare kostnader tillkommer.
 • Paketets pris får endast ökas om särskilda kostnader stiger (till exempel bränslepriser) och om det uttryckligen föreskrivits i kontraktet, och i alla händelser senast 20 dagar före paketets start. Om prisökningen överstiger 8 % av paketets pris har passageraren rätt att säga upp avtalet. Om arrangören förbehåller sig rätten till en prisökning har passageraren även rätt till prisnedsättning, om det finns en minskning av relevanta kostnader.
 • Passagerare kan säga upp avtalet utan att betala någon avbokningsavgift och få full återbetalning om någon av de viktigaste delarna av paketet, förutom priset, ändras avsevärt. Passageraren har rätt till återbetalning och eventuell kompensation om företaget som försäljer paketet upphäver paketet innan det börjat gälla
 • Vidare kan passagerare när som helst före paketets början säga upp avtalet mot en rimlig och berättigad uppsägningsavgift.
 • Om det, när nyttjandet av paketet påbörjas, finns väsentliga delar av paketet som inte kan levereras enligt överenskommelse, måste passagerarna erbjudas lämpliga alternativa arrangemang utan extra kostnad. Passagerare kan säga upp avtalet, utan att betala någon uppsägningsavgift, i de fall då tjänster inte utförs i enlighet med kontraktet och detta väsentligt påverkat upplevelsen, och där arrangören misslyckats med att åtgärda problemet.
 • Passagerare har även rätt till prisreduktion och / eller ersättning för skadestånd där resetjänsterna inte utförs eller utförs felaktigt.
 • Arrangören är skyldig att ge assistans om passageraren upplever svårigheter.
 • Om arrangören, eller i förekommande fall återförsäljaren, blir insolvent kommer kostnader att återbetalas. Om arrangören, eller i förekommande fall återförsäljaren, blir insolvent efter paketets start och om transporten ingår i paketet, är passagerarens hemtransport säkrad. MSC har tecknat ett lämpligt insolvensskydd i överensstämmelse med luftfartsmyndighetens bindningskrav, vilka passagerare kan kontakta direkt. Om tjänsterna nekas på grund av arrangörens insolvens kan den behöriga myndigheten kontaktas.

 

ADDITIONAL INFORMATION TO THE MSC CRUISES PRE-CONTRACTUAL INFORMATION DUE TO COVID 19 EMERGENCY FOR CRUISES SAILING 24th january AND/OR ANY LATER DATE UNTIL FURTHER NOTICE.

Due to Covid 19 emergency, Passengers are asked to carefully read, acknowledge and accept the following measures that will be in force during the cruise, starting from the departure until disembarkation:

At Embarkation

 • Passengers are invited to wear a mask and bring with them a sanitizing gel on their way from home to the ship.

 • Each Passenger named in the Booking will receive with the ticket an health questionnaire to be filled in, signed and given to the medical staff at the berth not earlier that 6 hours before embarkation.

 • Passengers travelling from high risks countries, based on guidelines from the European Centre for Disease Prevention and Control, will be required to take a COVID-19 RT-PCR test within 72 hours before boarding. Tests results will be required at embarkation and in case of positivity, boarding will be denied on the grounds of safety. Should the embarkation port be in Italy, the antigen or molecular COVID-19 test shall be taken within 48 hours before boarding the ship.    

 • Passengers are required to arrive on the pier according to the time schedules indicated in the cruise ticket to reduce the risks of mass gatherings.

 • Before boarding the ship and at each time of embarkation after a shore excursion, Passengers will undergo a temperature screening. In case of temperature equal or above 37.5 degrees/99.5 F°, boarding will be denied on the grounds of safety.

 • Should the medical staff deem it appropriate, Passengers may be subject to further testing and medical evaluation until cleared for boarding.

During the cruise

 • Passengers shall be subject to daily temperature checks and/or any other health and safety measures as deemed appropriate by the Company, the ship’s doctor or the Master.

 • Free medical assessments for any COVID-19 related symptoms will be available throughout the cruise.

 • Passengers shall abide by the measures prescribed by the Company to implement social distancing between passengers - as well as between passengers and crew- in all public spaces in accordance to the guidelines given by the Authorities.

 • In addition to maintaining social distancing, unless otherwise stated in onboard signage, Passengers shall be required to always wear face masks in the indoor public areas, except when seated in bars and restaurants. When outdoor, face mask is mandatory only when a safe distance cannot be maintained, unless onboard signage states differently..

 • All entertainment activities shall be organized according to specific protocols to be followed on board, including but not limited to, cleaning and disinfection of the materials, limiting number of participants, social distancing, wearing of face mask where necessary.

  Onboard services may be subject to changes based on local regulations or other restrictions adopted or referred to the COVID-19 situation.

 • With the aim to protect passenger’s health, reduce its risk of infection while ashore and make sure that every aspect of the passenger’s experience during an excursion is fully in line with the on-board standards of health and hygiene, getting off the ship during a port call is permitted only in a context of a Shore Excursion organized by MSC Cruises. The Company reserves the right not to admit on board any Passenger who disembarked the ship on its own.

Insurance coverage

Each Passenger is required to have in place an insurance policy covering, from the time the Holiday Package has been confirmed to the end of the Holiday Package, Covid 19 related risks such as cancellation of the Holiday Package, repatriation expenses, quarantine, medical assistance and expense, hospitalization.