Säkerhet

En kryssning är inte bara ett av de mest luxuösa och avslappnade sätt att se världen, det är också ett av de säkraste. 


Det beror på att varje kryssningsfartyg måste byggas, utrustas och drivas i enlighet med de strikta kraven i det internationella sjöfartsfördraget som heter SOLAS-konventionen (Safety of Life at Sea), som utvecklats av Internationella sjöfartsorganisationen, FN-organet som ansvarar för sjöfart.


Därför måste till exempel alla kryssningsfartyg ha livbåtar som kontrolleras regelbundet, livbåtar och flytvästar för samtliga ombord, plus en angiven minimikapacitet i reserv. 
De ultramoderna fartygen i MSC Cruises flotta går betydligt längre än vad som krävs, med reservförsörjning för mekaniska, navigerings- och säkerhetssystem. Och naturligtvis genomgår våra besättningar omfattande utbildning och kompetensutveckling, de är certifierade och genomför träning för nödsituationer, inklusive fartygsevakuering. 
Så du kan kryssa i lugn och ro utan att behöva oroa dig.

Trygghet, säkerhet och uppförandekod

Innan vi kastar loss kommer vi att genomföra en obligatorisk övning (eller en genomgång, om du kommer ombord i en sekundär hamn) 
I enlighet med SOLAS-konventionen måste samtliga delta i övningen, där man lär sig hur man korrekt sätter på sig flytvästen och de rutiner som ska följas i händelse av en nödsituation. 

Barn 0-12 år  
Om man reser med spädbarn eller barn under 12 år kommer de vid ombordstigning att få ett Id-armband som måste bäras under hela kryssningen. Om det osannolika skulle inträffa och en nödsituation uppstå medan era barn är på aktiviteter i någon av barnklubbarna kommer vår personal att eskortera dem till Barnens återsamlingspunkt där de kommer att invänta er ankomst och gå vidare till er återsamlingspunkt. 

Säkerhetsskydd  
Gästerna skyddas av ett omfattande säkerhetssystem, som till exempel MSC Cruises Access Control and Screening System, som kräver ID för att komma in med biljett samt att man står på en föranmäld lista. Allt bagage måste också genomgå strikta kontroller, hytterna skyddas med lås och har säkerhetsskåp, allmänna utrymmen bevakas av kameror, och särskilt utbildade säkerhetsvakter patrullerar hela tiden fartyget och har jour dygnet runt. 

Uppförandekod 
Vi önskar varje gäst en riktigt angenäm kryssningsupplevelse. Därför tolererar inte MSC Cruises något beteende som kan påverka gästernas eller besättningens välbefinnande, hälsa, trygghet eller säkerhet. Vänligen läs genom kontraktsvillkoren för mer information om denna viktiga policy.

Hur hanteras säkerheten ombord?

Samtliga kryssningsfartyg har utformats och drivs i enlighet med de strikta kraven från Internationella sjöfartsorganisationen, FN-organet som sätter globala standarder för säkerheten på och driften av kryssningsfartyg genom fördrag, bestämmelser och resolutioner, som kodifierats i SOLAS-konventionen (Safety of Life at Sea). 


Säkerhetsbestämmelserna och -kraven är rigorösa – och fartyg går ofta långt längre än vad som krävs, till exempel genom att ha reservförsörjning vad gäller mekaniska, navigerings- och säkerhetssystem. 


Fartygsbesättningar får omfattande utbildning, certifieras, genomgår övningar och scenarion för nödsituationer, inklusive fartygsevakueringar. 
Alla kryssningsfartyg har livbåtar och flytvästar för samtliga ombord, samt ytterligare reservkapacitet.

När och var hålls övningarna?

Samtliga kryssningsfartyg har utformats och drivs i enlighet med de strikta kraven från Internationella sjöfartsorganisationen, FN-organet som sätter globala standarder för säkerheten på och driften av kryssningsfartyg genom fördrag, bestämmelser och resolutioner, som kodifierats i SOLAS-konventionen (Safety of Life at Sea). 


Säkerhetsbestämmelserna och -kraven är rigorösa – och fartyg går ofta långt längre än vad som krävs, till exempel genom att ha reservförsörjning vad gäller mekaniska, navigerings- och säkerhetssystem. 


Fartygsbesättningar får omfattande utbildning, certifieras, genomgår övningar och scenarion för nödsituationer, inklusive fartygsevakueringar. 
Alla kryssningsfartyg har livbåtar och flytvästar för samtliga ombord, samt ytterligare reservkapacitet.

Finns det kartor eller andra instruktioner?

Säkerhetsinstruktioner om hur man tar sig till relevant återsamlingspunkt och var man finner flytvästar finns i samtliga hytter, på sex språk (italienska, engelska, tyska, franska, spanska, portugisiska, ryska), i hyttens informationsbroschyr samt bakom hyttdörren (på sex språk), där karta och instruktioner i händelse av brand också återfinns, med information om “Du är här” och primära och sekundära utrymningsvägar till återsamlingspunkterna.

Vilka andra förbättringar har företaget gjort för att garantera säkerheten, t.ex. kartor med vägar till de närmaste livbåtarna, etc.?

Kartor över de olika återsamlingspunkterna finns i samtliga allmänna utrymmen och trapphus, etc. Samtliga allmänna utrymmen har dessutom pilar som visar vägen till återsamlingspunkterna och anger de trapphus som leder dit. 


Dessutom visas en säkerhetsvideo (på italienska och engelska) dygnet runt på hyttens tv på kanal 1.

Hur utbildas besättningen i hur man hanterar livbåtarna?

Besättningen får regelbunden utbildning i land, innan ombordstigning. Den omfattande utbildningen ombord som samordnas av fartygets säkerhetsofficer består av 4 tvåtimmarsmoduler, enligt följande: 

A. Preliminär
B. Instruktioner för nödsituationer 
C. Brandbekämpning 
D. Livräddning  

En betydande del av modul D handlar om hanteringen av livbåtar. Samtliga besättningsmedlemmar som ansvarar för livbåtarna får ytterligare särskild utbildning kring hur man förbereder, firar ned, styr och underhåller livbåtarna.

Hur ofta övar man på att fira ned livbåtarna?

Varje vecka genomför besättningen en allmän övning för nödsituationer med brandsimulering och evakuering, inklusive en övning i att överge fartyget med livbåtar.

Vad är branschreglerna om brandsäkerhet ombord eller för kryssningsfartyg?

Kryssningsbranschen följer de strikta bestämmelserna i SOLAS-konventionen (Safety Of Life at Sea) som utvecklats av internationella sjöfartsorganisationen (IMO). 


Dessa bestämmelser innefattar brandsäkerhet, brandskydd och släckningssystem, besättningsutbildning och beredskapsplan för brand.

Vilka åtgärder har vidtagits för att förhindra brand ombord på MSC Cruises fartyg?

MSC-fartyg har utformats för att isolera brand och rök och MSC Cruises flotta, som alla kryssningsfartyg som följer branschstandarder, är utrustade med ett antal passiva brandbekämpningsmedel, inklusive branddörrar och brandceller, brandspjäll och ventilationssystem. Fartygen har rökhanteringssystem med brand- och brandrökspjäll och, förutom branddörrar, separerad ventilation och trycksatta korridorer för att isolera rök och förhindra att den sprider sig. 

Det finns regler och bestämmelser för att förhindra och begränsa rök och eld som strikt följs ombord samtliga MSC:s kryssningsfartyg. 
MSC Cruises flotta använder flera olika system för att förhindra brand. Huvudsystemet heter Consilium System som består av olika typer av detektorer som återfinns över hela fartyget efter det utrymme som ska övervakas. Detta system stöds av brandpatrullen, en patrull som utgörs av brandmän ombord dygnet runt i fyratimmarsskift. Patrullen övervakas av ett digitalt system med flera punkter som finns på olika platser på fartyget.

 

Vilka system finns för att kontrollera brand ombord om de bryter ut?

MSC Cruises flotta använder flera olika system för att kontrollera spridning av eld och rök, inklusive branddörrar och brandceller, brandspjäll och ventilationssystem. 


Det huvudsakliga brandbekämpningssystemet är Hi-Fog, ett brandskyddssystem som dämpar och släcker bränder genom att sprida en vattendimma under högt tryck. Vattendimman skapas av systemet när det aktiveras, och trycker ut vatten under högt tryck genom speciellt utformade sprinkler- och spraymunstycken.

Får besättningen brandträning?

Besättningsmedlemmar får omfattande utbildning för att garantera att de reagerar snabbt och ändamålsenligt i händelse av brand eller rök. I enlighet med STCW (Standards of Training, Certification & Watchkeeping) 1995, måste alla besättningsmedlemmar utbildas i Basic Safety Training (BST) – vilket innefattar grundläggande brandbekämpning. 


En brandövning genomförs också ombord samtliga MSC-fartyg varje vecka, på annan plats på fartyget. 
Beredskapsplanen för att hantera brand ombord MSC:s fartyg utförs av våra fyra brandpatuller, varav en är specialiserad på maskinrumsbränder, samt två nedkylningsteam. Samtliga team utbildas och samordnas av säkerhetsofficeren ombord.

Hur rapporterar jag ett brott ombord?

För att anmäla en saknad person eller kriminell aktivitet under din kryssning rekommenderar vi att ni omedelbart ringer tel. 99 för snabbaste hjälp. För saknade amerikanska medborgare och allvarliga brott, enligt Cruise Vessel Security and Safety Act från 2010 (mord, misstänkt död, kidnappning, övergrepp med allvarlig kroppsskada, sexuella övergrepp enligt definitionen i federala lagar, skjutning eller manipulering med fartyget, stöld som överstiger $ 10.000) händelsen måste rapporteras till FBI så snart som möjligt och till US Coast Guard, se följande kontaktnummer:

 

 MIAMI F.B.I. Tel (754) 7032000 U.S.C.G. Tel (305) 5354472  SAN DIEGO F.B.I. Tel (858) 3201800   U.S.C.G. Tel (619) 2787031
 SAN JUAN F.B.I. Tel (787) 7546000 U.S.C.G. Tel (787) 2892041  LOS ANGELES F.B.I. Tel (310) 4776565 U.S.C.G. Tel (310) 5213801
 ST THOMAS F.B.I. Tel (340) 7773363 U.S.C.G. Tel (340) 7763497  SAN FRANCISCO F.B.I. Tel (310) 4776565 U.S.C.G. Tel (415) 3993547
 NEW YORK F.B.I. Tel (212) 3841000 U.S.C.G. Tel (718) 3544037  HONOLULU F.B.I. Tel (808) 5664300 U.S.C.G. Tel (808) 8422600
 BOSTON F.B.I. Tel (857) 3862000 U.S.C.G. Tel (617) 2235757  CAPE CANAVERAL F.B.I. Tel (813) 2531000   U.S.C.G Tel (904) 7147558

 

Kraven gäller i amerikanska vatten eller på öppet hav eller i främmande vatten om angriparen/offret är amerikansk medborgare.
De besökta länderna och fartygets register kan också ställa ytterligare krav. MSC Cruises förbehåller sig rätten att rapportera alla anklagelser till brottsbekämpning. För incidenter i främmande vatten/hamnar kan du kontakta USA: s närmaste ambassad / konsulat:

ANTIGUA, GUADELOUPE, ST LUCIA, ST KITTS, ST VINCENT, BRITISH & U.S. VIRGIN ISLANDS referera till BARBADOS kontakter 

 

ARUBABONAIREST MAARTEN  refer to CURACAO in Willemstad Tel (5999) 4613066   acscuracao@state.gov 
AUSTRALIEN  Moonah Place, Yarralumla, ACT 2600 Tel (02) 6214-5600 AskEmbassyCanberra@state.gov 
BAHAMAS, OCEAN CAY  42 Queen St. Nassau Tel (242) 322 1181  acsnassau@state.gov

BARBADOS

Wildey Park, St Michael B8-14006 W.I.
Tel (246) 277 4000
 bridgetownacs@state.gov
BELIZE  Floral Park Road Belmopan, Cayo Tel (501) 822 4011  acsbelize@state.gov
 BERMUDA  Crown Hill 16 Middle Rd Devonshire Tel (441) 295 1342  hamiltonconsulate@state.gov
 COLOMBIA  Carrera 45 No. 248-27 Bogotà, D.C. Tel (571) 275 2000   acsbogota@state.gov
 COSTA RICA  Calle 98 Vía 104, Pavas, San José  Tel (506) 2519-2000  acssanjose@state.gov
 KUBA  Calzada between L-M Streets, Vedado Havana Tel (537) 839 4100  acshavana@state.gov 
 FIJI (inkl. Franska Polynesien, Tonga)  31 Loftus Street, Suva Tel (679) 331-4466  SuvaACS@state.gov
 GRAN CAYMAN  202B Smith Rd 150 George Town Tel (345) 945 8173  caymanacs@state.gov
 GRENADA  Lance Aux Epines St. George's Tel (1473) 444 1173  bridgetownacs@state.gov
 GUATEMALA  Av. Reforma 7-01, Zona 10, Guatemala Ciudad Tel (679) 331-4466  consularguatem@state.gov
 HONDURAS  Avenida La Paz Tegucigalpa, MDC Tel (504) 2236 9320  usahonduras@state.gov
 JAMAICA  142 Old Hope Road Kingston 6 Jamaica, W.I. Tel (876) 702 6000  kingstonacs@state.gov
 MARTINIQUE  Av De Arawaks, 97200 Fort de France Tel (596) 596 730621  martinique-ca@state.gov
 MEXIKO  Reforma 305 Cuauhtemoc 6500, Mexico City Tel (55) 5080 2000  ACSMexicoCity@state.gov
 NYA ZEELAND  29 Fitzherbert Terrace, Thorndon, Wellington 6011 Tel (64) 4 462 6000  aucklandacs@state.gov
 NICARAGUA  Kilometer 5.5 Carretera Sur, Managua Tel (505) 2252 7100  acs.managua@state.gov
 PANAMA  Building 783, Demetrio Basilio Laka Av Clayton Tel (507) 317 5000  panamaweb@state.gov
 TRINIDAD & TOBAGO  15 Queens Park West, Port of Spain Tel (868) 622 6371  acspos@state.gov 
 SAMOA  5th Floor, ACC Building, Matafele Apia Tel (685) 21 436  ApiaConsular@state.gov

 

Vi vill påminna om att om någon särskild händelse inträffar så rapportera detta omedelbart till receptionen eller ring telefonnummer 99 så hjälper vi er. Vi är övertygade om att ni får uppleva en säker och trevlig kryssning.