Företaget

MSC Cruises
MSC Cruises

MSC Cruises har haft en rekordartad tillväxt under flera år och är nu marknadens ledande kryssningsföretag i Medelhavet, Sydafrika och Brasilien. MSC Cruises kryssar året runt i Medelhavet och Karibien, och erbjuder dessutom ett omfattande säsongsprogram för resor i Nordeuropa, Atlanten, Antillerna, Sydamerika, Sydafrika, Kanarieöarna och Förenade Arabemiraten. Under 2017 förväntas mer än 2,2 miljoner resenärer åka med något av våra 12 ultramoderna fartyg. MSC Cruises är ett privatägt europeiskt företag med 47 000 medarbetare världen över och kontor i 60 länder.

Respekt för människa och miljö

Articles[0].Title

Respekt för människan och vår planet

Branschledande företag bör ta ansvar för den fysiska och mänskliga miljö där företaget är verksamt. MSC Cruises arbetar för att skydda det marina ekosystemet och värnar om passagerarnas och personalens hälsa och säkerhet. Därför har MSC Cruises belönats med många priser och certifieringar. 2013 gjorde internationella certifieringsorganet Bureau Veritas MSC Cruises till det första företag som fick ta emot priset ”7 Golden Pearls” för sitt miljöarbete med fartygen i Fantasiaklassen. Den unika utmärkelsen består av klassbeteckningen Cleanship 2 för avancerade behandlingsystem för luft, vatten och avfall, liksom den nya certifieringen ISO 50001 för den högsta standarden av energieffektivitet, ISO 14001 för miljö, ISO 22000 för livsmedelshantering och OHSAS 18001 för hälsa och säkerhet. Med MSC Preziosa, MSC Divina och MSC Splendida har rederiet också lyckats uppfylla de strikta riktlinjerna som krävs i Bureau Veritas frivilliga energieffektivitetsprogram Energy Efficient Design. Kvaliteten och säkerheten kring alla delar av företagets livsmedelshantering, både i land och ombord, har också blivit officiellt erkänt genom certifieringarna ISO 9001 och ISO 22000. Som en del i åtagandet att värna om haven var MSC Cruises ett av de första kryssningsrederierna att frivilligt minska utsläppen i hamnar till nivåer långt under de lagstadgade miniminivåerna. För att ytterligare anamma idéerna från Corporate Social Responsibility startade MSC Cruises ett viktigt samarbete med UNICEF 2009 med projektet Get On Board For Children som arbetar med utsatta barn och ungdomar i 126 städer och stadsdelar i Brasilien och hjälper dem att få en bra utbildning. I slutet av 2013 hade nära tre miljoner euro samlats in till det här projektet. Samarbetet förnyades i början av 2014, den här gången för att ge stöd åt UNICEF:s arbete mot hungersnöd och undernäring bland barn i utvecklingsländer och under nödlägen.

Fartygen

Articles[0].Title

Fartygen

MSC Cruises toppmoderna fartygsflotta är resultatet av ett investeringsprogram på 6 miljarder euro som påbörjades 2003. Flottan består för närvarande av 12 fartyg, fyra i varje klass. De fyra flaggskeppen i Fantasia-klassen – MSC Preziosa (2013), MSC Divina (2012), MSC Splendida (2009) och MSC Fantasia (2008) – är MSC Cruises största fartyg. Varje fartyg väger ungefär 140 000 ton, är 333 m långt och 38 m brett. MSC Splendida och MSC Fantasia har kapacitet för 4 363 resenärer, medan MSC Divina och MSC Preziosa har kapacitet för 4 345 resenärer. De kompletteras av de fyra fartygen i Musica-klassen – MSC Magnifica (2010), MSC Poesia (2008), MSC Orchestra (2007) och MSC Musica (2006) – varje fartyg väger 90 000 ton och har kapacitet för strax under 3 000 resenärer. Flottan görs fulltalig av Lirica-klassen – MSC Sinfonia (2005), MSC Armonia (2004), MSC Opera (2004) och MSC Lirica (2003) – varje fartyg väger 60 000 ton och har kapacitet för strax under 2 000 resenärer. Fartygen i Lirica-klassen har nyligen renoverats i ett ”renässansprogram” på nära 200 miljoner euro som beställts från det världsledande italienska skeppsvarvet FINCANTIERI och som slutfördes 2015. ”Renässansen” för MSC Armonia, MSC Lirica, MSC Sinfonia och MSC Opera tillför nya underhållningsalternativ, avancerad teknik, fler butiker och upp till 200 nya hytter per fartyg.