Leverans- och Värdekedja

Från stora mekaniska delar till våra fartyg, till ingredienser som mättar tusentals människor, till de minsta detaljerna, som badrumsartiklar, och medicinska föremål, så behöver vi köpa väldigt stora mängder av förnödenheter till vår flotta, besättning och gäster.

Att hantera miljöaspekter, sociala aspekter, och etiska frågor i vår försörjningskedja är oerhört kritiskt, och vi tar till ett robust tillvägagångssätt för att säkerställa detta på alla upphandlingsområden.

Minskad miljöpåverkan

Vi arbetar i partnerskap med våra leverantörer för att höja miljöstandarden. Alla medarbetare som är involverade i inköp, upphandling och avtalsverksamhet måste åta sig att öka medvetenheten hos våra leverantörer om hur de kan minska miljöpåverkan i samband med produktionskedjan, verksamheten och slutprodukterna.
Detta omfattar minskad energiförbrukning, minskad plastanvändning, förebyggande av luft-, mark- och vattenföroreningar, säker hantering, lagring och bortskaffande av kemikalier och farligt avfall samt säkerställande av att arbetstagare och anställda som hanterar farligt avfall har adekvat utbildning.

Minskad miljöpåverkan

Reducing environmental impact | MSC Cruises

Kommittén för hållbara upphandlingar

Vi har en kommitté som arbetar med att se till att vårt sätt att upphandla har en positiv inverkan på samhället och minimerar skadorna på miljön. En del av kommitténs uppdrag är att standardisera vårt arbetssätt så att vi kan använda liknande nyckeltal i hela verksamheten. Vi inför till exempel metoder för bästa praxis som innebär att de team som upphandlar mat och dryck kommer att arbeta på ett liknande sätt som våra tekniska upphandlingsteam. Vi fortsätter att leta efter sätt att förenkla den omfattande logistik som krävs för att säkerställa att produkterna levereras till våra fartyg i rätt tid.

Kommittén för hållbara upphandlingar

Sustainable Procurement Committee | MSC Cruises

Hållbarhetsrapporter

Läs våra hållbarhetsrapporter och ta del av våra mål och åtgärder.