PROCUREMENT

Från stora mekaniska delar till våra fartyg, till ingredienser som mättar tusentals människor, till de minsta detaljerna, som badrumsartiklar, och medicinska föremål, så behöver vi köpa väldigt stora mängder av förnödenheter till vår flotta, besättning och gäster.

Att hantera miljöaspekter, sociala aspekter, och etiska frågor i vår försörjningskedja är oerhört kritiskt, och vi tar till ett robust tillvägagångssätt för att säkerställa detta på alla upphandlingsområden.

Minskad miljöpåverkan

Vi arbetar tillsammans med våra leverantörer för att öka miljöstandarden. Alla anställda som är involverade i nån form av köp, inköp och avtalsskrivande aktiviteter måste hänge sig till att öka kunskapen hos leverantörerna kring hur man minskar miljöpåverkan kopplad till deras tillverkningsprocess, verksamhet och slutprodukten.

Detta inkluderar minskat energiförbrukning, minskad användning av plast, förebygga föroreningar i luft, mark och vatten, säker hantering, förvaring och bortskaffandet av kemikalier och annat farligt avfall, och säkerställa att arbetare och anställda som hanterar farligt avfall har fått utbildning och träning inom det.

Vår upphandlingsavdeling fortsätter att leta efter möjligheter att göra våra system och processer mer effektiva och hållbara.

Minskad miljöpåverkan

Reducing environmental impact

Minskat beroende av plast

Vi fortsätter att arbeta med vår leverantörskedja för att söka plastfria alternativ för produkter och förpackningar. Vi använder inte engångsplast i våra bufférestauranger och inga sugrör ombord på våra fartyg är gjorda av traditionell plast. Vårt mål är att eliminera engångsplaster i alla våra verksamheter.

 

MSC Cruises har skrivit under UK Chamber of Shipping’s Single Use Plastic Charter. Detta förpliktar företaget tillsammans med andra undertecknare att bortarbeta användandet av engångsartiklar som innehåller plast.


Det är en liten del av våra ansträningar att minska avfallet ombord, tillsammans med våra effektiva återvinningssystem som finns tillgängliga på alla våra fartyg som hjälper till att sortera, återvinna och återanvända så mycket avfall som möjligt i vår flotta.

Minskat beroende av plast

Reducing plastics

Kommittén för hållbara upphandlingar

Vi har grundat en ny kommitté som är dedikerad till att säkerställa att vårt tillvägagångssätt vid upphandlingar har en positiv inverkan på samhället och minimera skador på miljön.

En del av kommitténs uppdrag är att standardisera vårt tillvägagångssätt så vi kan använda liknande nyckelprestandaindikator (KPI) i hela vår verksamhet. Exepelvis så introducerar vi bästa praxis, detta betyder att avdelningen som har hand om upphandling av mat och dryck kommer arbeta på ett snarlikt sätt som avdelningen som har hand om upphandlingen av tekniska lösningar.

Vi fortsätter att utforska sätt att förenkla den omfattande logistik som krävs för att försäkra att varor till våra fartyg kan levereras i tid.

Kommittén för hållbara upphandlingar

Procurement Comittee

Hållbarhetsrapporter

Utforska vårt hållbarhetsprogram som är organiserat utifrån fyra pelare: Planet, People, Place and Procurement.

Läs igenom våra hållbarhetsrapporter för att få reda på vad vi gör för att uppnå hållbara kryssningar.