PEOPLE

Våra anställdas välfärd och välmående är vår främsta prioritet

MSC Cruises är ett företag där människorna är i fokus, med tiotusentals anställda över hela världen. Nästan 80% av alla anställda arbetar ombord på våra fartyg.

Personalomsorg, utbildning och utveckling

Det mesta av den initiala träningen för anställda som arbetar ombord på fartygen sker på våra dedikerade träningsanläggningar för besättningsmedlemmar, som finns runtom världen, och i simulerade miljöer med samma utrustning som den som finns ombord på våra fartyg.

Våra anställda använder också vårt omfattande bibliotek med eLearning-material som inkluderar e-böcker, ljudinlärning och inspelade klassrumssessioner.

Med komplex teknisk utrustning ombord, så går däck och motorteamen igenom omfattande teknisk träning och certifiering, i överensstämmelse med alla nationella och internationella regler med bestämmelser och efterlevnad med den internationella konventionen för Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW).

Oavsett om de arbetar på bryggan, i motorrummet, inom gästfrihet eller i en supportroll på land, alla våra anställda får den utbildning de behöver för att kunna utföra ett exceptionellt jobb.

Personalomsorg, utbildning och utveckling

Employee welfare

Mångfald och integrering

Framgångsrika steg har lett till ökad mångfald, speciellt inom däcksavdelningen genom att engagera nya officierare av olika nationaliteter.

Våra anställda som möter gäster utbildas inom kulturell medvetenhet och förståelse och respekt för andra grupper av människor, inkluderande de med funktionsvariationer.

Med 120 olika nationaliteter inom vårt företag har vi sannerligen en internationell personal som representerar varje trosbekännelse och bakgrund.

Mångfald och integrering

Diversity and Inclusion

Hållbarhetsrapporter

Utforska vårt hållbarhetsprogram som är organiserat utifrån fyra pelare: Planet, People, Place and Procurement.

Läs igenom våra hållbarhetsrapporter för att få reda på vad vi gör för att uppnå hållbara kryssningar.