AVRESANDE GÄSTER – FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ATT SKYDDA VÅRA GÄSTERS OCH BESÄTTNINGS HÄLSA

TRAVEL ADVICE UPDATE: 7 February 2020

 

To protect the health and safety of our guests and crew onboard, MSC Cruises has taken a series of precautionary actions since 24 January across its fleet with respect to the novel coronavirus that originated in China. While there are no cases of coronavirus on board any of MSC Cruises’ ships these measures are additional steps to secure the health and well-being of all guests and crew.

Guests who are embarking on a cruise are requested to take the following into account:

- Anyone who has travelled to, from or through mainland China, Hong Kong or Macau in the past 30 days, or visited or transited via airports, will be denied access to the ship. The same rules apply to such passengers’ travel companions (parent, spouse, child, siblings, or a companion who shares a cabin);

- Passengers with signs or symptoms of illness such as fever (≥38 C°/100.4 F°) or feverishness, chills, cough or difficulty breathing will be denied embarkation. The same rules apply to their travel companions;

- Anyone who, within 14 days before embarkation, has had close contact with, or helped care for, anyone suspected or diagnosed as having coronavirus, or who is currently subject to health monitoring for possible exposure to novel coronavirus, will be denied boarding;

- MSC Cruises will continue to conduct preboarding screening necessary to effectuate these preventative measures; 

- Passengers with a Chinese passport who have not travelled from or through mainland China, Hong Kong or Macau, in the past 30 days, and who are in good health, can access the ship. However, authorities in certain countries are temporarily not allowing holders of a Chinese passport to travel into their territories. At the date of publishing, holders of Chinese passports are not allowed to travel into: Singapore, Taiwan, Malaysian ports and Thailand. Please note this list may change based on future government regulations;

Guests who are restricted by any of the above measures are requested to contact their travel agent or the MSC Cruises contact centre number at the top of this page.

Since the outbreak of the coronavirus in China, MSC Cruises has been closely monitoring the public health and safety situation in each of the regions its ships sail. The company has been consulting with international and local health authorities to follow their advice and recommendations.

 

Genéve, Schweiz, 30 januari, 2020 – Med anledning av coronavirusetutbrottet i Kina vidtar MSC Cruises omedelbart ytterligare försiktighetsåtgärder för sina gästers och besättningens hälsa och välbefinnande på hela den globala flottan. 
 
MSC Cruises har genomfört en serie åtgärder sedan den 24 januari. På grund av den senaste utvecklingen av coronavirus genomfördes idag ytterligare folkhälsoåtgärder för hela flottan. Det finns finns inga fall av coronavirus ombord på något av MSC Cruises fartyg, men dessa åtgärder är ytterligare steg för att säkerställa hälsan och välbefinnandet för alla gäster och besättningsmedlemmar.  
 
- Gäster från alla nationaliteter måste fylla i ett frågeformulär innan påstigning för att säkerställa att ingen går ombord på fartygen som har rest från Kina eller besökt Kina under de senaste 30 dagarna. Alla som har rest från Kina eller besökt Kina under de senaste 30 dagarna kommer att nekas att kliva ombord på fartyget;  
 
- Obligatorisk kontroll av kroppstemperatur utan beröring utförs på samtliga gäster och besättningsmedlemmar innan kryssningen. Detta gäller samtliga fartyg oberoende var i världen kryssningen äger rum. Personer med tecken eller symtom på sjukdom som feber (≥38 C°/100.4 F°) eller feber, frossa, hosta eller andningssvårigheter kommer att nekas att kliva ombord; 
 
- Utökade och extra noga sanitetsrutiner gäller för samtliga fartyg i flottan; 
 
- Gäster som har febersymtom kommer att isoleras i sin hytt och samma åtgärd gäller för gäster som bor i samma hytt och familjemedlemmar, såväl som besättningsmedlemmarna som kan ha serverat dessa gäster.  
 
Dessa åtgärder är i linje med åtgärder som vidtogs förra veckan. Gäster och besättningsmedlemmar som reste från Kina förra veckan granskades vid ombordstigning och uppmanades att rapportera eventuella symtom till det medicinska teamet ombord.  
 
Sedan coronavirusets utbrott i Kina har MSC Cruises noggrant övervakat situationen för folkhälsa och säkerhet i var och en av de regioner där fartygen kryssar. Företaget har konsulterat med internationella och lokala hälsomyndigheter för att följa deras råd och rekommendationer. 

TRAVEL ADVICE UPDATE: 7 February 2020

 

To protect the health and safety of our guests and crew onboard, MSC Cruises has taken a series of precautionary actions since 24 January across its fleet with respect to the novel coronavirus that originated in China. While there are no cases of coronavirus on board any of MSC Cruises’ ships these measures are additional steps to secure the health and well-being of all guests and crew.

Guests who are embarking on a cruise are requested to take the following into account:

- Anyone who has travelled to, from or through mainland China, Hong Kong or Macau in the past 30 days, or visited or transited via airports, will be denied access to the ship. The same rules apply to such passengers’ travel companions (parent, spouse, child, siblings, or a companion who shares a cabin);

- Passengers with signs or symptoms of illness such as fever (≥38 C°/100.4 F°) or feverishness, chills, cough or difficulty breathing will be denied embarkation. The same rules apply to their travel companions;

- Anyone who, within 14 days before embarkation, has had close contact with, or helped care for, anyone suspected or diagnosed as having coronavirus, or who is currently subject to health monitoring for possible exposure to novel coronavirus, will be denied boarding;

- MSC Cruises will continue to conduct preboarding screening necessary to effectuate these preventative measures; 

- Passengers with a Chinese passport who have not travelled from or through mainland China, Hong Kong or Macau, in the past 30 days, and who are in good health, can access the ship. However, authorities in certain countries are temporarily not allowing holders of a Chinese passport to travel into their territories. At the date of publishing, holders of Chinese passports are not allowed to travel into: Singapore, Taiwan, Malaysian ports and Thailand. Please note this list may change based on future government regulations;

Guests who are restricted by any of the above measures are requested to contact their travel agent or the MSC Cruises contact centre number at the top of this page.

Since the outbreak of the coronavirus in China, MSC Cruises has been closely monitoring the public health and safety situation in each of the regions its ships sail. The company has been consulting with international and local health authorities to follow their advice and recommendations.

 

Genéve, Schweiz, 30 januari, 2020 – Med anledning av coronavirusetutbrottet i Kina vidtar MSC Cruises omedelbart ytterligare försiktighetsåtgärder för sina gästers och besättningens hälsa och välbefinnande på hela den globala flottan. 
 
MSC Cruises har genomfört en serie åtgärder sedan den 24 januari. På grund av den senaste utvecklingen av coronavirus genomfördes idag ytterligare folkhälsoåtgärder för hela flottan. Det finns finns inga fall av coronavirus ombord på något av MSC Cruises fartyg, men dessa åtgärder är ytterligare steg för att säkerställa hälsan och välbefinnandet för alla gäster och besättningsmedlemmar.  
 
- Gäster från alla nationaliteter måste fylla i ett frågeformulär innan påstigning för att säkerställa att ingen går ombord på fartygen som har rest från Kina eller besökt Kina under de senaste 30 dagarna. Alla som har rest från Kina eller besökt Kina under de senaste 30 dagarna kommer att nekas att kliva ombord på fartyget;  
 
- Obligatorisk kontroll av kroppstemperatur utan beröring utförs på samtliga gäster och besättningsmedlemmar innan kryssningen. Detta gäller samtliga fartyg oberoende var i världen kryssningen äger rum. Personer med tecken eller symtom på sjukdom som feber (≥38 C°/100.4 F°) eller feber, frossa, hosta eller andningssvårigheter kommer att nekas att kliva ombord; 
 
- Utökade och extra noga sanitetsrutiner gäller för samtliga fartyg i flottan; 
 
- Gäster som har febersymtom kommer att isoleras i sin hytt och samma åtgärd gäller för gäster som bor i samma hytt och familjemedlemmar, såväl som besättningsmedlemmarna som kan ha serverat dessa gäster.  
 
Dessa åtgärder är i linje med åtgärder som vidtogs förra veckan. Gäster och besättningsmedlemmar som reste från Kina förra veckan granskades vid ombordstigning och uppmanades att rapportera eventuella symtom till det medicinska teamet ombord.  
 
Sedan coronavirusets utbrott i Kina har MSC Cruises noggrant övervakat situationen för folkhälsa och säkerhet i var och en av de regioner där fartygen kryssar. Företaget har konsulterat med internationella och lokala hälsomyndigheter för att följa deras råd och rekommendationer.