Resedokument och visum

Det är passagerarens ansvar att ta reda på och skaffa alla nödvändiga resehandlingar för hela kryssningen och ha dem tillgängliga vid behov. Kontakta din resebyrå, relevant myndighet, ambassad eller konsulat för att se till att du har all nödvändig dokumentation för att gå ombord på fartyget och de länder du besöker under din kryssning. Passagerare utan nödvändiga resehandlingar kommer att nekas ombordstigning. Restriktioner för varje destination kan variera beroende på passagerarens medborgarskap. Inga återbetalningar kommer att ges till passagerare som saknar korrekt dokumentation.

 

 

Bahrain

Vid ankomst till Bahrain kommer alla passagerare erhålla ett visum för en vistelse på max. 24 timmar. Passagerare som vill avsluta kryssningen eller stanna längre än 24 timmar i Bahrain måste följa landets in- och utresebestämmelser.

Passagerare kommer inte att utsättas för diskriminering om de har ett israeliskt visum eller stämpel i passet, oavsett nationalitet, från tidigare besök. Besök den officiella Bahrain webbplatsen i för mer information.


Bulgarien & Rumänien

Europeiska passagerare kan resa med eget pass. Vänligen kontakta vårt Contact Center för ytterligare information eller specifika frågor.
Icke-europeiska passagerare som inte omfattas av Schengenvisumreglerna kan resa bara med sitt eget pass. Alla andra utomeuropeiska passagerare med giltiga Schengenvisum släpps in i de berörda länderna även utan ett specifikt lokalt visum.

Kroatien och Montenegro

Europeiska passagerare kan åka med ID-kort.

Icke-europeiska passagerare som inte omfattas av Schengen-viseringsreglerna kan endast åka med sitt pass. Alla andra icke-europeiska passagerare med giltiga Schengenvisum tillåts i de berörda länderna.

Egypten, Marocko och Gibraltar

För minderåriga som reser till dessa länder, vänligen tänk på att "Födelsebevis med autentisering utomlands" och "Identitetsbevis för barn" inte längre anses giltiga.
Barn under 15 år måste därför: - inneha ett eget pass, eller - ha annan giltig identitetshandling för utlandsresor.

Den tillhandahållna informationen är uppdaterad vid tidpunkten för tryckning; för den senaste informationen och alla andra frågor angående resedokument och visum, kontakta din resebyrå och/eller relevanta myndigheter (ambassader, konsulat eller andra lokala myndigheter).

- Egypten (Suezkanalen)

Genom Suezkanalen genomför vi bara transitresor, inget specifikt visum krävs

Franska territorialområden

EU medborgare kan resa med giltigt ID-kort (automatiskt förlängt franskt ID-kort accepteras inte). Vi rekommenderar att ni har ett pass med 3 månaders återstående giltighet.  Icke EU medborgare som omfattas av Schengenvisum måste kräva förlängning av samma giltighet även för de franska utomeuropeiska territorierna.

USA-visum accepteras i vissa fall för ombordstigning; se kontaktcenter för mer information.

Ombordstigning / avstigning från andra territorier: pass krävs. Viseringsregler gäller enligt de lokala invandringsmyndigheterna.

Irland & Storbritannien

- Irland

Alla EU medborgare, inklusive svenskar, ska medta pass eller ID-handlingar så som körkort för resor till Irland. Brittiska medborgare behöver inte ha pass för att resa till Irland, eftersom Storbritannien är en del av en den gemensam resezonen med Irland.

För medborgare från övriga länder krävs pass för inresa, men passet behöver endast vara giltigt under vistelsens längd, ingen ytterligare giltighetstid krävs.

Medborgare i EU eller EES behöver inte visum för inresa i landet, detta inkluderar svenskar. Övriga turister och affärsresenärer behöver normalt sett inte visum för de första tre månaderna av vistelsen. Resenärer som planerar att stanna längre än tre månader, eller planerar att arbeta på Irland, behöver kontakta närmaste irländska ambassad för att ta reda på vilka krav som gäller i deras specifika fall.

EU medborgare kan använda eget pass eller giltigt motsvarande dokument. Kontakta vårt kontaktcenter om du behöver mer information.

Passagerare från andra länder är skyldiga att kontrollera  visumkrav.

- Storbritannien

Pass krävs för inresa till Storbritannien, passet behöver vara giltigt 6 månader efter inresa i Storbrittanien. Det rekommenderas att EU-medborgare tar med sig sitt pass, men det är inte tillräckligt med ett nationellt ID-kort.

EU-medborgare behöver inte visum.

Passagerare från andra länder är skyldiga att kontrollera  visumkrav.

Resenärer från Australien, USA, Kanada, Brasilien, Japan och Sydkorea behöver inte visum för vistelser i upp till 3, eller 6 månader, under sammanlagt en ettårsperiod. Notera att det dock krävs inresetillstånd om man besöker landet i ett annat syfte än som turist. Var medveten om att i de fall som visum behövs så kräver Storbritannien att biometriska uppgifter ska lämnas in av den sökande. Vid ankomsten till Storbritannien kan resenärer från länder utanför EU behöva visa upp en returbiljett, och en giltig adress där de kommer bo under vistelsen i Storbritannien.

Detaljerad information gällande visumkrav för specifika nationaliteter kan efterfrågas av respektive ambassad.

Israel

Transitpassagerare kan få inresevisum vid ankomst; för vissa nationaliteter debiteras visumkostnader; restriktioner som gäller för vissa nationaliteter debiteras vid inresa.
Kontakta vårt Contact Center om du behöver mer information.

Grönland

Passagerare som reser till Grönland omfattas av specifika passkrav. Skandinaviska passagerare måste ha ett pass med minst 6 månaders återstående giltighet för att gå ombord på fartyget.

För ytterligare information om dokument och visum, kontakta relevant myndighet.

Japan

Pass krävs för EU medborgare och ska vara giltigt minst 6 månader efter hemresan.

Svenska medborgare behöver inget visum, passagerare från andra länder är skyldiga att kontrollera sina visumkrav.

Från den 7 januari 2019 har den japanska regeringen infört en internationell turistskatt på 1.000 JPY som kommer att tillämpas på alla passagerare som lämnar landet till sjöss eller med flyg och som är på väg till ett annat land. Beloppet på 1000 JPY kommer att samlas ombord på våra fartyg som anländer till japanska hamnar och konverteras i US-dollar med hjälp av växelkursen för avresedatumet. Fakturan kommer att utfärdas ombord under din kryssning. Informationen kommer också att ingå i bokningsbekräftelsen och i e-biljetten. Undantag: besättningsmedlemmar, barn under 2 år, gäster som åker tillbaka till Japan på grund av ogynnsamma väderförhållanden eller av force majeure.

Mozambique

Passagerare måste ha ett giltigt pass, med minst 6 månaders återstående giltighet, och ett visum som lätt kan erhållas även ombord på vårt fartyg till en kostnad av ca. 30,00 USD, med resevration för växelkurs och lokala avgifter.

Oman

Vid ankomst till Oman kommer alla passagerare att erhålla ett visum och ett boardingkort för en vistelse på max. 24 timmar. Passagerare som vill avsluta kryssningen eller stanna längre än 24 timmar i Oman måste följa landets in- och utresebestämmelser.

Observera att israeliska och bangladeshiska passinnehavare inte får gå ombord eller ombord på fartyg i Oman. Passagerare kommer inte att utsättas för diskriminering om de har ett israeliskt visum eller stämpel i passet, oavsett nationalitet, från tidigare besök. Besök den officiella Oman webbplatsen för mer information.

Qatar

Vid ankomst till Qatar får alla transitpassagerare ett visum (V.O.A.) för en vistelse på max. 24 timmar. Passagerare som vill avsluta kryssningen eller stanna längre än 24 timmar i Qatar måste följa landets in- och utresebestämmelser.

Passagerare kommer inte att utsättas för diskriminering om de har ett israeliskt visum eller stämpel i passet, oavsett nationalitet, från tidigare besök. Besök Qatars officiella webbplats för mer information.

Ryssland

För alla resenärer som besöker Sankt Petersburg med våra MSC-utflykter behöver inte visum utan de drar nytta av fördelarna med alla MSC-utflykter (direkt assistans vid utflykt, försäkring, prioriterad avstigning osv.). Våra kontor är tillgängliga för att svara på alla frågor du kan ha!

 

Kryssningspassagerare som besöker Sankt Petersburg kan göra det med ett e-visum som fås innan kryssningen, endast tillgängligt för vissa nationaliteter. Se aktuell webbplats för all information samt godkända nationaliteter och krav för att få e-visum.

Hamnar i Schengenområdet

Vänligen kolla rutten för den aktuella kryssningen. För kryssningar endast inom Schengenområdet krävs giltigt pass eller nationellt ID-kort för passagerare från Europa. För passagerare med andra nationaliteter krävs pass och/eller Schengenvisum för enkel inresa.
För kryssningar som inkluderar en eller flera icke-Schengenhamnar krävs pass och visum för flera inresor, såvida inte ordningsföljden är annorlunda. Vänligen kontakta vårt Contact Center för mer information.

Sydafrika

Passagerare måste ha ett giltigt pass med 6 månaders giltighet. Vänligen kontrollera med en sydafrikansk ambassad/konsulat om visum före ankomst behövs för din nationalitet.
Om du reser från/till Sydafrika med barn under 18 år, observera att nya regler nyligen har införts. Mer information finns på följande webbplats: South Africa Home Affairs
För varje barn måste föräldrarna ha ett födelsebevis (engelska/tvåspråkigt) utfärdat av ett auktoriserat kontor eller byrå.
Kontakta din närmaste sydafrikanska ambassad eller konsulat för att få ditt/dina certifikat validerade för att resa.
Observera att dessa regler gäller för resenärer från alla nationaliteter, inklusive sydafrikanska passinnehavare.

Turkiet

För EU medborgare krävs pass med en giltighetstid på sex månader från inresedatum och minst tre månader efter planerat utresedatum.

Svenska medborgare med giltigt pass behöver inte visum för vistelser i Turkiet på upp till 90 dagar, antingen i en sammanhängande period eller vid flera tillfällen under en period av 180 dagar. Passagerare från övriga länder är skyldiga att kontrollera visumkrav.

Om giltighetsdatumet för pass (eller ID-kort) är mindre än 65 dagar får innehavare INTE komma in i Turkiet. Det rekommenderas också att ha minst 180 dagars återstående giltighet av passet (eller något annat tillåtet dokument) för alla medborgare i landet, även när man endast ansöker om e-visum via https://www.evisa.gov.tr/. Detta för att systemet ska kunna bevilja visum. Om ovanstående inte efterlevs, kommer en straffavgift på TL 353,10 (ungefär 160,00 USD / Euro; 140,00) att tillämpas direkt på dokumentinnehavaren. Denna regel gäller även för alla passagerare i transit i någon turkisk hamn. även om det inte omfattas av något visumförfarande.

Förenade Arabemiraten (Dubai/Abu Dhabi)

Visum krävs. Nordiska medborgare erhåller visum vid ankomsten, ni behöver alltså inte ansöka om visum i förväg. Passet måste vara giltigt i minst 6 månader vid ankomsten.

Det hänvisas till kryssningar inom Förenade Arabemiraten, ursprung / destination och transitering till Oman, Bahrain, Qatar. Alla pass måste vara giltiga minst 6 månader på avresedagen från Förenade Arabemiraten och för vistelser upp till tre månader. (Se de egna förfarandena för mer information)

Passagerare som har pass från följande länder behöver inte visum före ankomst till Förenade Arabemiraten.

Europa: Frankrike, Italien, Tyskland, Holland, Belgien, Luxemburg, Schweiz, Österrike, Sverige, Norge, Danmark, Portugal, Irland, Grekland, Finland, Spanien, Monaco, Vatikanstaten, Island, Andorra, San Marino, Liechtenstein, Storbritannien , Slovenien, Tjeckien, Ungern, Estland, Cypern, Rumänien, Polen, Slovakien, Litauen, Lettland, Malta, Kroatien, Bulgarien.

Nordamerika: USA och Kanada

Stillahavsområdet/Asien: Australien, Nya Zeeland, Japan, Brunei, Kina (Hong Kong), Singapore, Malaysia, Sydkorea, Kina (fastlandet), Mauritius, Seychellerna, Chile, Solomonöarna.

VISA krav för flygplatser och hamnar i UAE

Tourism Ships Cruise Multi Visa

- Multiple-entry Visa (MV)  

Alla passagerare som anländer med flyg till Dubai / Abu Dhabi eller någon annan flygplats i Förenade Arabemiraten för att gå ombord fartyget eller delta i ett hotellprogram före kryssningen innan de ansluter sig till fartyget ska uppvisa ett giltigt visum vid incheckningen i sina hemländer. Flygbolag kommer att neka ombordstigning till passagerare som inte har ett giltigt UAE-visum. Viseringens giltighetstid är 60 dagar från utfärdandedatumet, så passagerarna bör komma ihåg detta när de begär visum. MV är giltigt i 30 dagar från dagen för första inresa till UAE. Denna MV kan användas för en gångs inresa genom vilken flygplats som helst i UAE och obegränsad tid för att komma in och ut ur UAE genom alla hamnar i UAE. Observera att denna MV endast kommer att utfärdas för MSC-kryssningspassagerare. MSC-bokningsbekräftelse med resväg ska bifogas med visumförfrågan. Agent kan avslå visumansökan om det inte uppfyller ovanstående krav. Bearbetningen kan ta sju arbetsdagar och kan öka beroende på nationalitet. Även om det nämns 07 dagar för visumprocession, bör Sharaf Tours LLC, som markhanteringsagent för MSC, inte hållas garanti för några förseningar eller avslag från immigrationsavdelningen i UAE.

- Svartlistade länder

Följande länder har inte tillåtelse att få turistvisum: Passagerare som har israeliska pass kommer inte att få visum för att komma in i Förenade Arabemiraten. Tunisien, Libyen, Syrien, Somalia, Irak, Jemen, Palestina, Ekvatorialguinea (med pass av) är föremål för särskilt godkännande och säkerhetsgodkännande. Ingen diskriminering kommer att tas upp vid israeliskt visum eller stämpel som framgår av något nationalitetspass för tidigare besök. Ingen återbetalning beviljas när visum har tillämpats men avvisats av myndigheterna. Observera att alla kryssningspassagerare som behöver förutfärdade visum, antingen med MSC-paket eller oberoende, ska skicka visumförfrågningar adresserade till visa@sharaftours.com

- Obligatoriska dokument för visum

  • Ansökningsformulär för visum vederbörligen ifyllt (en för varje per passagerare) med all begärd information
  • 1 passfoto i färg (storlek 4,3 cm x 5,5 cm)
  • Färgpasskopia (inklusive "amendment page", om barnens namn finns i passen)
  • Intyg på giltighetsförlängning av passet (om passens giltighetstid har förlängts)
  • Sista sidan i passet (endast för indiska medborgare - sista sidan ska bifogas)

 

Barn med separat pass behöver separat inresevisum (visumavgifter tillkommer)
Observera att pass och bilder måste skickas i .jpeg-fil.


Betalning av avgiften ska göras med kreditkort eller banköverföring (detaljer och formulär kommer att tillhandahållas av agenten på begäran om visum) direkt till utsedd agent innan visumprocessen. Om passageraren av någon anledning skulle avboka kommer kryssningen som redan ansökts om inte att ersättas.

När visum har beviljats kommer agenten att skicka dem direkt till förfrågaren via e-post. Passagerare måste skriva ut en kopia av detsamma som kan anses giltigt både för ombordstigning och för personalen i hamnen och flygplatsen i Förenade Arabemiraten. 

USA

Internationella resenärer som vill resa till USA är numera föremål för utökade säkerhetskrav. Därför kan avsaknad av information eller oförmåga att uppvisa eventuella dokument som krävs orsaka nekad ombordstigning. Alla berättigade resenärer som önskar resa till USA med flyg eller fartyg måste inneha alla nödvändiga dokument med tillämpliga visum eller ESTA. Alla resenärer som är berättigade att resa under Visa Waiver Program (VWP) måste skaffa ett elektroniskt resetillstånd (ESTA) innan ombordstigningen.

Återstående giltighet hos ESTA måste kontrolleras noga (gäller i två år från utgivande). Har passet förnyats eller duplicerats krävs en ny ESTA. Under alla omständigheter måste en utskriven kopia av godkänd ESTA-ansökan, eller ett giltigt USA-visum, presenteras vid incheckningen före ombordstigningen, för att möjliggöra för personalen att snabbare hantera och undvika begäran om bevis. Om du vill kontrollera vilka länder som deltar i VWP, och för all ytterligare information, vänligen besök webbsidan

Alla andra passagerare ombeds vänligen att kontrollera med relevant ambassad eller konsulat.

Från och med 21 januari 2016 tillämpade USA-regeringen restriktioner för ESTA- och viseringssökande som har besökt Iran, Irak, Sudan, eller Syrien efter mars 2011. Resenärerna påminns vänligen att kontrollera alla eventuella uppdateringar och utgivningen av alla officiella meddelanden på följande hemsida.