Betalning ombord

Samtliga betalningar ombord kan göras med ditt personliga kryssningskort, så du behöver inga kontanter eller kreditkort. Efter att du gått ombord och fått ditt kryssningskort från din hytt bör du aktivera det för betalning ombord genom att registrera ditt kreditkort/bankkort vid en av aktiveringscentralerna för kryssningskort. Du kan göra detta när du vill från ombordstigning fram till kl. 23.00 följande dag, vid någon av aktiveringscentralerna för kryssningskorten som finns på olika platser runt fartyget. Med dessa maskiner kan du enkelt, snabbt och säkert registrera ditt kort. Notera att du kommer att tillfrågas om att ange ett PIN-nummer. Alternativt kan du göra en kontantinsättning i receptionen/kundtjänst.


Kreditkort
Ett belopp om €/$ 250 reserveras på kortet som deposition i samband med ombordstigning. Överstiger köpen detta belopp görs ytterligare reservationer löpande.
Följande kreditkort kan registreras ombord: Visa, Mastercard, Diners, JCB och American Express.

Debitkort/kontanter
 Ett belopp om €/$ 100 debiteras på kortet eller lämnas i kontanter i samband med ombordstigning. Vill ni utöka den summan kan ni göra det kontinuerligt under kryssningen, sista kvällen får ni en specificerad räkning till er hytt så att ni själva kan kontrollera beloppen och sedan signera. Observera att fartyget har en egen valutakurs som kan skilja sig något från den valutakurs som din bank använder. Vid användning av kreditkort och summan stämmer kan ni signera och lämna räkningen på hytten. 
När sluträkningen är betald hävs reservationen från  MSC Cruises sida. Därefter måste även kortutgivaren häva reservationen i sitt system vilket kan ta ungefär 7 – 14 arbetsdagar. Vid användning av debitkort eller kontanter går ni till receptionen för att få resterande belopp utbetalt i kontanter.

 

Reglera din slutliga räkning

Du kan reglera din räkning på följande tre sätt:


Med kreditkort

Vi tar följande kreditkort: Visa, MasterCard, Diners, JCB, Discover och American Express. Om du väljer att betala med kreditkort avslutas ditt konto automatiskt i slutet av kryssningen, så du behöver inte gå till receptionen/kundtjänst.


Med bankkort

Du bör försäkra dig om att ditt bankkort har aktiverats för användning utomlands. Vi tar följande bankkort: Maestro, Visa Debit, Visa Electron, MasterCard debit. Eventuella medel som du har på kortet och som du inte använder under kryssningen kommer att återbetalas kontant i receptionen/kundtjänst den sista morgonen före landstigning.


Kontant

Insatta kontanter som du inte använder under kryssningen kommer att återbetalas kontant i receptionen/kundtjänst den sista morgonen före landstigning. Notera att vi inte tar emot personliga checkar. För kryssningar i Medelhavet, Nordeuropa, Antillerna, Dubai, Arabemiraten och Oman, samt på MSC Grand Voyages avgångar från Europa är fartygsvalutan euro (€). För kryssningar i Karibien, Sydamerika och Sydafrika, samt på MSC Grand Voyages som går till Australien är fartygsvalutan amerikanska dollar ($). 

 

Europa: EU-förordningen 1889/2005 anger att: “Varje fysisk person som reser in i eller ut ur gemenskapen och medför kontanta medel till ett värde av minst 10 000 EUR skall anmäla detta belopp till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat genom vilken denne reser in i eller ut ur gemenskapen i enlighet med denna förordning”. Vi ber dig rådgöra med din resebyrå och/eller berörda myndigheter (ambassader, konsulat eller andra lokala myndigheter) för att ta reda på om det finns andra restriktioner kring kontanter på din rutt.

 

Priser ombord

Priserna ombord är inte dyrare än på land. Faktum är att de särskilda villkor som reglerar sjöfarten innebär att många produkter (såsom alkohol, tobak och dofter) kan säljas taxfree, med prissänkningar på upp till 30 % jämfört med priset på land

*Beroende på rutt och tillämplig lagstiftning.

Kontantuttag på fartyget

Samtliga betalningar ombord kan göras med ditt personliga kryssningskort, så du behöver inga kontanter. En kontant förhandsbetalning kan göras före avresa och kan bokas på din personliga sida online. Boka din kryssning nu så att du är redo så snart du klivit ombord. Den här krediten kan användas ombord för shopping, avkoppling eller andra aktiviteter under hela kryssningen. 

Alternativt kan du registrera ett kreditkort på kryssningskontot. Detta kan endast göras i fartygsvalutan (euro eller amerikanska dollar, beroende på rutt), mot en avgift, som anges för rutten.