Incheckad

Kontrollera att all information du har angett är korrekt (detta är inte en biljett som gäller för ombordstigning).

I biljetten hittar du blanketten för ombordstigning som du behöver ha med dig.