Hälso- och sjukvård

Erbjuder MSC Cruises assistans till passagerare med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet?

Ja, MSC Cruises och våra anställda arbetar ständigt med att erbjuda bästa möjliga service för samtliga gäster, inklusive gäster med nedsatt rörlighet eller funktionsnedsättning.

Kan jag ta med mediciner ombord?

Ja. Om möjligt ska dessa bäras i handbagaget. Vi rekommenderar dessutom att våra gäster tar med en lista över de mediciner de tar ombord, för att förenkla för sjukvårdspersonal ombord att tillhandahålla hjälp i händelse av att akutvård krävs.

Hur kan jag upplysa MSC Cruises om mina särskilda behov?

MSC Cruises bör informeras om samtliga särskilda behov genom Blanketten för särskilda behov, som finns tillgängligt online och hos samtliga ackrediterade resebyråer. Förutom formuläret kan vi komma att begära in ett sjukintyg som bekräftar att gästen är kapabel att åka på kryssning.

Vilka sjukvårdstjänster finns tillgängliga ombord?

Alla MSC:s kryssningsfartyg har en välutrustad vårdcentral med fartygsläkare och annan vårdpersonal. Vårdcentralens öppettider anges i fartygets dagsprogram. Du kan ringa akutvårdsnumret dygnet runt om du behöver akut vård. Förutom vid nödsituationer tas en avgift ut för sjukvårdstjänster och information om priser finns tillgänglig ombord. Gäster som ådrar sig utgifter för sjukvård under kryssningen kan ansöka om ersättning hos sitt försäkringsbolag efter kryssningen.

Finns det specialmenyer för passagerare med glutenintolerans eller andra allergier/intoleranser?

Gäster med intolerans eller allergi mot vissa livsmedel måste informera MSC Cruises om sina behov via Blanketten för särskilda behov och, vid bordstigning, bekräfta detta med receptionen/kundtjänst och/eller med hotellvärden.

 

MSC Cruises har erhållit intyg från Bureau Veritas om att erbjuda glutenfri mat (livsmedelskod: 20 ppm) i huvudrestaurangerna på alla fartyg. På MSC Armonia, MSC Sinfonia, MSC Opera och MSC Lirica finns endast ett begränsat urval av förpackade glutenfria snacks som kex, croissanter, kakor och muffins.

 

Koshermåltider (färdigförpackade frukost lunch och middag) och halalprodukter (nötkött, lamm och fågel) av hög kvalitet erbjuds på begäran, om du anmäler detta minst två månader före avgång; (kosher tre veckor/25€ per person), det gör du via Blanketten för särskilda behov.

 

Får personalen ombord specialutbildning i att ge hjälp till passagerare med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet?

All personal ombord får intern utbildning om behoven hos passagerare med funktionshinder eller nedsatt rörlighet, och som förbereder dem att ge nödvändig hjälp.

Kan jag få dialys ombord?

Peritonealdialys kan fås på vårdcentralen ombord, om gästen tar med den utrustning och de mediciner som krävs. Den utrustning och de maskiner som krävs för hemodialys finns på ett begränsat antal kryssningar.

Finns det utflykter som är tillgängliga för passagerare med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet?

Majoriteten av våra utflykter är tillgängliga för passagerare med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet, men vi rekommenderar samtliga våra gäster att dubbelkolla utflyktsprogrammet vid utflyktskontoret ombord.

Hur långt i förväg måste jag meddela MSC Cruises om jag har särskilda behov?

Gäster bör meddela MSC Cruises om särskilda behov när de bokar sin kryssning, eller senast två dagar innan avfärd. Om meddelande inkommer efter denna tidpunkt kan vi inte garantera att vi kan erbjuda den assistans som kanske krävs.

Kan jag resa med min ledarhund?

Rätt utbildade och certifierade ledarhundar är tillåtna ombord, förutsatt att de är vid god hälsa och har de dokument som krävs för att komma in i de länder som besöks under kryssningen. Gästen kommer att informeras i förväg om boende för hunden, eventuella hjälpmedel som finns samt rutiner för ombord- och landstigning. Gästerna ansvarar för uppsikt, utfodring och hanteringen av djuret.

Finns det skyltar för passagerare med nedsatt syn?

Samtliga MSC:s kryssningsfartyg har skyltar på punktskrift i allmänna utrymmen, hissar och hyttdörrar.

Vem kommer att hantera min anmälan om särskilda behov och hur kommer den att administreras?

Alla anmälningar skickas direkt till MSC Cruises och granskas internt. Vissa anmälningar kan kräva en mer ingående undersökning ur ett praktiskt eller medicinskt perspektiv, som kommer att utföras av en specialiserad internkommitté. I samtliga fall hanteras passagerares uppgifter konfidentiellt, i enlighet med vår integritetspolicy.

Hur snart får jag svar på min anmälan om särskilda behov?

Om en anmälan skickas in på en veckodag skickas svaren ut omedelbart. I vissa fall kan dock en närmare granskning krävas och svaret kan ta flera dagar.

Kan MSC Cruises vägra att acceptera min bokning eller stoppa mig från att gå ombord?

Nekade bokningar och vägrad ombordstigning sker endast i syfte att garantera gästernas och besättningens säkerhet, vilket är av yttersta vikt.

Kan en passagerare med nedsatt rörlighet resa ensam?

Ja, under förutsättning att de är helt självständiga.

Vilka platser ombord är tillgängliga för passagerare med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet?

Samtliga däck och allmänna utrymmen är tillgängliga för gäster med nedsatt rörlighet.

Finns det hytter som är tillgängliga för passagerare med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet?

Ja, samtliga fartyg i vår flotta har ett antal särskilt utrustade hytter med extra golvutrymme och plats att röra sig. Dessa hytter bör reserveras vid bokningstillfället.

Kan jag ta med min promenadscooter ombord?

Ja, det kan du. Promenadscootrar ska förvaras och laddas i din hytt (anslut den inte när hårtorken används).  Kom ihåg att scootern minskar det tillgängliga utrymmet i hytten. 

 

Av säkerhetsskäl får rullstolar och scootrar inte förvaras i korridorerna. Din personliga scooter ska kunna få plats i en standardhytt med begränsad dörröppning (58 cm på MSC Divina och MSC Armonia, 68 cm på MSC Lirica, MSC Sinfonia och MSC Opera, 62 cm på övriga). Om scootern är större än de angivna måtten för ditt fartyg måste du boka en hytt för rörelsehindrade eller hyra en mindre skoter. Segway och andra liknande fordon får inte användas ombord. Dessa fordon måste du lämna ifrån dig, och de får endast användas på land när fartyget ligger i hamn.
 

Vaccinationer

Vi rekommenderar gäster att kontakta den allmänna hälso- och sjukvården före kryssningen om rekommenderade vaccinationer. MSC Cruises tar inte ansvar för gäster som inte följer rekommendationerna om att förhindra smittspridning eller som inte har vederbörliga vaccinationer för att kunna gå in i en viss hamn under kryssningen.

Vad behöver du känna till om MSC Cruises policy för resor till regioner som har förklarats drabbade av zika-viruset?

CDC (Centres for Disease Control and Protection) har gett ut riktlinjer som avråder gravida kvinnor och deras partner samt kvinnor som försöker bli gravida från att resa till regioner som påverkas av Zika-viruset. 

I anslutning till detta erbjuder MSC Cruises gravida gäster och deras medresenärer i samma hytt att kostnadsfritt avboka sin kryssning till länder som drabbats av Zika eller omboka genom att inom 24 månader byta till en annan kryssning med MSC Cruises till valfri destination i världen. Gäster bör tillhandahålla en kopia på ett medicinskt intyg som bekräftar deras graviditet. Gratis avbokning och ombokning regleras av tillämpliga bokningsvillkor. 

Gäster som vill lära sig mer om Zika-viruset bör antingen kontakta sin vårdgivare eller besöka CDC:s webbplats.