WELCOME TO THE FUTURE OF CRUISING

Carbon emissions reduction icon
REDUCING EMISSIONS
Our new ships are powered by Liquefied Natural Gas (LNG), the cleanest marine fuel available at scale today, reducing CO2e emissions by up to 20% and virtually eliminating sulphur oxides and fine particles, while reducing nitrogen oxides by up to 85%.
Advanced water management icon
WATER IS PRECIOUS
Over 80% of our freshwater is produced on board from desalinated seawater – up to 3 million litres per ship every day! Advanced wastewater treatment systems purify all water consumed.
Underwater radiated noise control
LOWERING NOISE
Our latest low-noise propellers and innovative hull designs reduce impacts on marine life and enhance Guest and Crew comfort.
Energy efficiency icon
ENERGY EFFICIENCY
Smart heating, ventilation & cooling systems, plus long-lasting LED lighting have contributed to reducing fleet carbon intensity by 34% since 2008
Waste management recycling icon
WASTE NOT WASTED
We keep waste to a minimum and separate paper, aluminium, glass, plastic and other recyclables for delivery to specialist port recycling facilities.
Sustainable excursions icon
ENVIRONMENTALLY RESPONSIBLE EXCURSIONS
We provide a wide variety of excursions offering low-impact travel or opportunities to help the environment, like our Save a Turtle Tour experience in Cozumel.

WELCOME TO THE FUTURE OF CRUISING

Carbon emissions reduction icon
REDUCING EMISSIONS
Our new ships are powered by Liquefied Natural Gas (LNG), the cleanest marine fuel available at scale today, reducing CO2e emissions by up to 20% and virtually eliminating sulphur oxides and fine particles, while reducing nitrogen oxides by up to 85%.
Advanced water management icon
WATER IS PRECIOUS
Over 80% of our freshwater is produced on board from desalinated seawater – almost 800,000 gallons per ship every day! Advanced wastewater treatment systems purify all water consumed.
Underwater radiated noise control icon
LOWERING NOISE
Our latest low-noise propellers and innovative hull designs reduce impacts on marine life and enhance Guest and Crew comfort.
Energy efficiency icon
ENERGY EFFICIENCY
Smart heating, ventilation & cooling systems, plus long-lasting LED lighting have contributed to reducing fleet carbon intensity by 34% since 2008.
Waste management recycling icon
WASTE NOT WASTED
We keep waste to a minimum and separate paper, aluminium, glass, plastic, and other recyclables for delivery to specialized port recycling facilities.
Sustainable excursions icon
ENVIRONMENTALLY RESPONSIBLE EXCURSIONS
We provide a wide variety of excursions offering low-impact travel or opportunities to help the environment, like our Save a Turtle Tour experience in Cozumel.

Hur kommer framtidens kryssningar att se ut?

The Future of Cruising | MSC Cruises

Kan kryssningsresor bli mer miljöansvariga?

På MSC Cruises tror vi att det är möjligt. Från att introducera det renaste marina bränslet som finns på våra senaste fartyg till våra toppmoderna vattenreningsanläggningar, sätter vi miljöansvar i centrum för allt vi gör. För att bevara det hav vi kallar vårt hem och förändra kryssningar för gott.

 

Våra nya kryssningsfartyg tänjer på gränserna för vad som är möjligt till havs. Från renare teknik till innovativa restaurangkoncept - vår växande flotta är ett uttryck för vårt engagemang för den här planetens framtid.


Upptäck the Future of Cruising med MSC Cruises.

Nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2050 - Färdplan

Vi är medvetna om att det alltid finns mer som kan göras och vi utmanar ständigt oss själva att göra bättre ifrån oss. Därför är vi fast beslutna att nå netto-nollutsläpp senast 2050 och uppnå en övergripande balans mellan utsläpp av växthusgaser (GHG) och växthusgaser som tas bort från atmosfären eller undviks genom produktion av förnybara bränslen. För att uppnå detta mål kommer vi att genomföra olika åtgärder, som att övergå till förnybara bränslen, införa energieffektiv teknik och optimera driftsmetoderna. Till exempel kan produktion och användning av förnybara bränslen avsevärt minska de totala livscykelutsläppen jämfört med fossila bränslen på ett antal sätt. Ett exempel är att förebygga utsläpp från jordbruksavfall och kommunalt avfall som istället kan användas för att producera biobränslen, eller till och med genom att fånga in kol för användning i syntetiska bränslen.

NET-ZERO EMISSIONS BY 2050 – ROADMAP

Nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2050 - Färdplan

Vi är medvetna om att det alltid finns mer som kan göras och vi utmanar ständigt oss själva att göra bättre ifrån oss. Därför är vi fast beslutna att nå netto-nollutsläpp senast 2050 och uppnå en övergripande balans mellan utsläpp av växthusgaser (GHG) och växthusgaser som tas bort från atmosfären eller undviks genom produktion av förnybara bränslen. För att uppnå detta mål kommer vi att genomföra olika åtgärder, som att övergå till förnybara bränslen, införa energieffektiv teknik och optimera driftsmetoderna. Till exempel kan produktion och användning av förnybara bränslen avsevärt minska de totala livscykelutsläppen jämfört med fossila bränslen på ett antal sätt. Ett exempel är att förebygga utsläpp från jordbruksavfall och kommunalt avfall som istället kan användas för att producera biobränslen, eller till och med genom att fånga in kol för användning i syntetiska bränslen.

Net-zero emissions by 2050 – Roadmap | MSC Cruises

ÄR DU REDO ATT UTFORSKA FRAMTIDENS KRYSSNINGAR?