Användarvillkor

Användarvillkor

Användarvillkor
Användarvillkor

Användandet av denna webbsida och dess innehåll har godkänts, när användaren tagit del av och accepterat MSC Cruises Användarvillkor, Integritetspolicy och framtida tillägg av desamma. Användare som inte accepterar nedanstående villkor eller som har invändningar gentemot dessa ges inte tillåtelse att använda webbsidan eller använda innehåll eller tjänster från densamma. Det är därför av vikt att skriva ut och spara en kopia av detta dokument.
 
MSC Cruises äger rätt att ändra, komplettera eller ta bort hela eller delar av nuvarande villkor utan föregående avisering. Alla modifieringar kommer att vara giltiga från den dag då de publiceras på webbsidan.
 
Användaren är själv skyldig att regelbundet besöka sidan och hålla sig uppdaterad om förändringar i villkoren. Genom att fortsatt använda webbsidan är användaren införstådd med och accepterar de villkor som gäller.
 
Varje ansträngning har tagits för att se till att webbsidans innehåll är korrekt men vi reserverar oss för felskrivningar och ändringar efter publicering.

VIKTIG INFORMATION