Kapten

Paolo Russo

Han började vid MSC:s fraktdivision som förstestyrman år 1998. Tack vare utmärkta prestationer som snabbt visade på hans skicklighet och förmåga, och med befattningar som kapten på fraktfartyg hos andra rederier i bagaget, övergick Paolo ett år senare till passagerarfartyg som personalkapten. Efter nära ett decennium av sammanlagd erfarenhet befordrades han och fick befäl över sitt första passagerarfartyg 2008. Kapten Russo har fört befäl över olika fartyg i klassen Lirica samt över MSC Melody.

18 års tjänst hos MSC Cruises, 7 års erfarenhet som kapten


(Uppdaterat 2016)