Kapten

Mattia Manzi

Kapten Manzi påbörjade sin karriär i MSC Cargo 1972 och 1975 befordrades han till förste officer framt till 1985. Följande år bestämde sig kapten Manzi för att ändra inriktning till passagerarfartyg och bytte till Carnival Cruise Lines där han sedemera blev kapten och befäl över passagerarfartyg från 1999 till 2003. 2004 återvände kapten Manzi till MSC där han fick befälet över MSC Sinfonia. Kapten Manzi är inne på sin fjortonde period som befäl över MSC Cruises passagerarfartyg, varav tre har varit i den största fartygsklassen Fantasia. Kapten Manzi har fört befäl över samtliga fartygsklasser i MSC Cruises flotta, förutom MSC Melody. 

(Uppdaterad 2016)