Kapten

Mario Stiffa

Han började sin karriär som andrestyrman hos Costa Cruises och kom därefter till MSC:s fraktdivision där han arbetade som fartygsintendent från 1979 till 1988. På basen av sin sammanlagda erfarenhet fick Mario arbete på Ecolmare som personalkapten och fartygsförman år 1989 innan han återvände till MSC:s fraktdivision som kapten år 2000. Efter åtta säsonger som kapten i fraktflottan fick han sitt första befäl över ett passagerarfartyg och blev kapten på MSC Lirica år 2004. Han är nu inne på sin femtonde period och som kapten på MSC Cruises fartyg har kapten Stiffa fört befäl över fartyg av alla klasser inom MSC Cruises flotta.

17 års tjänst hos MSC Cruises, 8 års erfarenhet som kapten

(Uppdaterat 2016)