Kapten

Marco Massa

Kapten Marco Massa påbörjade sin karriär i juni 1995 på klassiska MSC Symphony som Junior Cadet Officer. Under de följande året arbetade han ombord på MSC Rhapsody och MSC Melody, som Navigator Officer, på kryssningar i Mediterranean, Karibbien, Sydafrika och i Sydamerika. 2003 ombordsteg han det nya MSC Cruises-fartyget MSC Lirica som Environmental Officer och ett år senare på MSC Opera. Han var anställd som Safety Officer på MSC Opera och MSC Sinfonia och ansvarig för de nya fartygen i uppstarten av MSC Orchestra, MSC Poesia, MSC Fantasia, MSC Splendida och MSC Magnifica.


*Med reservation för ev förändringar.
(Uppdaterat 2016)