Hotellchef

Giuseppe Russo

Giuseppe har samlat på sig enorma erfarenheter från olika fartyg i MSC Cruises flotta, som han anslöt sig till som purserkadett. Han har utfört sina uppgifter med en distinkt blandning av ren professionalism och typisk italiensk värme och stödjer sin personal så att de kan prestera på högsta nivå och få gästerna att känna sig väl omhändertagna.

21 års tjänst hos MSC Cruises, 8 års erfarenhet som hotellchef
Ombord på MSC Sinfonia*


*Med reservation för ev förändringar.
(Uppdaterat 2016)