Kapten

Ciro Pinto

Han började vid MSC:s fraktdivision som erfaren förstestyrman år 1993. Hans skicklighet och karaktär uppmärksammades genast under hans två första arbetsperioder och han befordrades till kapten med sitt första befäl på ett fraktfartyg 1994. Han fortsatte sedan som kapten på MSC:s fraktfartyg i sammanlagt tretton säsonger. År 2007 fick han befäl på sitt första kryssningsfartyg, MSC Melody, och han är nu inne på sin sjätte period hos MSC Cruises. Kapten Pinto har fört befäl på olika fartyg i Lirica-klassen samt MSC Melody, inklusive resan då fartyget attackerades av pirater och det var kapten Pintos snabbtänkthet och skicklighet som höll alla gäster och besättningen i säkerhet. 

13 års tjänst hos MSC Cruises, 8 års erfarenhet som kapten
Ombord på MSC Lirica*


*Med reservation för ev förändringar.
(Uppdaterat 2016)