Kapten

Giuseppe Maresca

Kapten Giuseppe Maresca påbörjade sin karriär i MSC Cargo 1989 som deck cadet ombord på MSC Ilaria. Han uppvisade extraordinär skicklighet och gavs sitt första befäl ombord på ett fraktfartyg endast 34 år gammal. Han behöll denna rank under åtta perioder innan han fick sitt första befäl över ett passagerarfartyg 2007, på MSC Lirica. Idag är han på sin elfte period på MSC Cruises fartyg. Kapten Maresca har fört befäl över fartyg i Lirica- och Musicaklassen. 
 
Ombord på MSC Splendida*

*Med reservation för ev förändringar.
(Uppdaterat 2016)