Transportvillkor

Transportvillkor

Transportvillkor
Transportvillkor

Dessa Transportvillkor gäller mellan Passageraren och Transportören och är bindande för parterna. Transportvillkoren reglerar parternas skyldigheter och åtaganden sinsemellan. Passageraren har ingått ett Transportavtal med en Organisatör och dessa Transportvillkor är en del av Passagerarens avtal med Organisatören. Dessa Transportvillkor gäller även för det fall Fartyget används som ett flytande hotell och oavsett om det finns ett Transportavtal eller sker någon transport.

Du måste noga läsa dessa Transportvillkor som reglerar dina rättigheter, skyldigheter och begränsade rätt att rikta anspråk mot Transportören eller dennes anställda och/eller agenter. Transportörens ansvar är begränsat på det sätt som anges under punkterna 22 och 23.

INFORMATION