Sekretess

Sekretess

Information om behandlingen av persondata (i enlighet med artikel 13 i det italienska lagdekretet, nr. 196/2003)
Information om behandlingen av persondata (i enlighet med artikel 13 i det italienska lagdekretet, nr. 196/2003)

MSC Cruises S.A. är fast beslutat att garantera sina kunders sekretess, och vill därför informera dig om hur persondata insamlas och används.

I överensstämmelse med artikel 13 i det italienska lagdekretet, nr. 196 av den 30 juni 2003 - kod för persondataskydd (nedan kallad kod) informerar MSC Cruises S.A. dig om att persondata (nedan kallad data) som lämnas av dig, eller på annat sätt insamlas som en följd av eller med anledning av din kryssning, kan komma att behandlas i enlighet med koden.

VIKTIG INFORMATION