Säkerhet ombord

Inledning

Säkerhet ombord

En kryssning är inte bara ett av de lyxigaste och mest avkopplande sätten att utforska världen – det är dessutom ett av de säkraste.
Detta beror på att alla fartyg måste byggas, utrustas och drivas i enlighet med de strikta kraven i det internationella sjöfartsfördrag som kallas SOLAS-konventionen (Safety of Life at Sea) och som har tagits fram av Internationella sjöfartsorganisationen – FN:s sjöfartsmyndighet.

Som resultat av dessa krav måste alla kryssningsfartyg till exempel ha regelbundet kontrollerade livbåtar, livräddningsflottar och flytvästar för varje person ombord, plus specificerad extra kapacitet.

De ultramoderna fartygen i MSC Cruises flotta är utrustade långt utöver kraven och har reservutrustning för maskiner, navigation och säkerhet. Dessutom deltar våra besättningar i omfattande utbildning och repetitionsövningar, certifiering och regelbundna övningar för nödsituationer, inklusive evakuering av fartyget.

Därför kan du lugnt segla med oss med total sinnesfrid.
Säkerhet ombord

Säkerhet ombord