MOBILITET, MEDICINSKA BEHOV OCH KOSTBEHOV

MSC Cruises och dess anställda har alltid varit uppmärksamma på gästernas behov, och arbetar ständigt för att erbjuda bästa möjliga service, som uppfyller internationella tillgänglighetsstandarder.


Se avsnitten nedan för mer information om den assistans som erbjuds ombord och i våra hamnterminaler.


 

 

Informera oss om eventuella krav på mobilitet, medicinska behov och kostbehov

Gästerna kan informera MSC Cruises om eventuella särskilda krav genom att fylla i det relevanta formuläret online och på alla ackrediterade resebyråer. Denna information ska helst lämnas vid bokningstillfället eller senast två arbetsdagar innan avgång. Detta ger oss tid att tillhandahålla bästa möjliga service för våra gäster, vilket beror på de faciliteter och resurser som finns ombord på varje fartyg. Om vi meddelas efter denna tidsfrist kommer vi att göra allt som står i vår makt för att tillhandahålla de tjänster som efterfrågas, men detta kanske inte är möjligt med så kort varsel.

Ladda ner formuläret för särskilda behov


Bokning via resebyrå: dokumentationen ska skickas direkt till din resebyrå


Bokning via vår webbplats: dokumentationen ska skickas till följande adress: info@msccruises.se


Gäster kommer endast att hindras från att boka eller gå ombord under exceptionella omständigheter, och endast i händelse av ett allvarligt eller brådskande hot mot gästernas eller besättningens säkerhet.


Alla personuppgifter som tillhandahålls av gäster kommer att behandlas på ett sätt som helt överensstämmer med vår integritetspolicy. För ytterligare information om de tjänster som erbjuds ombord, om hur du informerar oss om eventuella särskilda behov eller andra krav som inte uttryckligen nämns i detta avsnitt, vänligen kontakta din resebyrå.

Graviditet

De sjukvårdsinrättningar och den utrustning som finns ombord kan vara tekniskt otillräcklig för att hantera en förlossning eller graviditetskomplikationer. Därför kan vi av säkerhetsskäl inte välkomna ombord kvinnor som kommer att nå eller överskrida vecka 24 av graviditeten vid kryssningens slut. Oavsett graden av graviditet ska en läkare konsulteras innan man ger sig ut på kryssning för att utvärdera om gästen är i stånd att resa.

Hyttinrättningar

Handikappanpassade hytter, särskilt utrustade för gäster med funktionsnedsättningar och/eller nedsatt rörlighet finns på samtliga fartyg i vår flotta. Gäster som behöver en handikappanpassad hytt kan begära detta vid bokning.

De handikappanpassade hytterna är större och erbjuder mer rörelsefrihet än de vanliga hytterna, samt kommer med extra inrättningar och utrustning för gäster med särskilda behov.

 

Se vilka inrättningar som finns på ditt fartyg:  MSC Armonia, MSC Bellissima, MSC Divina, MSC Fantasia, MSC Grandiosa, MSC Lirica, MSC Magnifica, MSC Meraviglia, MSC Musica, MSC Opera, MSC Orchestra, MSC Poesia, MSC Preziosa, MSC Seaside, MSC Seaview, MSC Sinfonia, MSC Splendida, MSC Virtuosa.

Nedsatt rörlighet

Samtliga däck, allmänna utrymmen och tenderbåtar har utformats för bästa möjliga tillgänglighet för gäster med nedsatt rörlighet. Det kan finnas hamnar eller tenderbåtstjänster som inte kan användas med mobilitetshjälpmedel då vi inte kan lyfta dem. Dessutom finns det olika antal särskilt utrustade hytter på varje fartyg i vår flotta. Av säkerhetsskäl kan gäster som behöver assistans ombedjas att resa med en vårdare, beroende på den specifika rutten.


Rullstolar finns tillgängliga ombord på våra fartyg för gäster att använda under ombord- och landstigning, eller i händelse av en nödsituation. Gäster som kontinuerligt behöver använda rullstol eller annan form av hjälpmedel måste ta med sin egen utrustning. Gästen ansvarar själv för att kontrollera med relevant tillverkare/leverantör att denna utrustning kan tas ombord och användas på ett kryssningsfartyg på ett säkert sätt, och för att arrangera leverans till avreseterminalen i god tid före ombordstigning samt upphämtning efter avslutad kryssning.


För mer information om anloppshamnars och utflykters lämplighet för passagerare som har problem med rörligheten ber vi dig läsa de relevanta delarna i det här avsnittet, och så snart du gått ombord kontrollera riktigheten i den angivna informationen.

 

Nedsatt syn

MSC Preziosa, MSC Divina, MSC Splendida and MSC Fantasia har skyltar på braille i allmänna utrymmen, hissar och vid hyttentréerna; samtliga fartyg har däckangivelse i hissarna och full tillgänglighet till allmänna utrymmen, däck och tenderbåtar. För säkerhets skull, och beroende på grad av funktionsnedsättning, kan gästerna komma att ombedjas att resa med en vårdare eller ledarhund.

För mer information om utflykters tillgänglighet ber vi dig läsa de relevanta delarna i det här avsnittet, och så snart du gått ombord kontrollera riktigheten i den angivna informationen.

 

Nedsatt hörsel

Av säkerhetsskäl måste gäster med hörselnedsättning resa med vårdare. Passagerare med delvis nedsatt hörsel kan resa ensamma endast om de begär att en texttelefon installeras i hytten. Denna texttelefon, som finns i begränsat antal på varje fartyg, har ljus- och vibrationsfunktioner, telefonfunktion samt en analog alarmklocka.

Dessutom finns trådlösa förstärkare och signallampor i teatersalongen (endast vissa fartyg tillämpas). Även hissarna har signallampor.

 


Assistanshundar

Rätt utbildade och certifierade ledarhundar är tillåtna ombord, förutsatt att de är vid god hälsa och har de dokument som krävs för att komma in i de länder som besöks under kryssningen.


Gästen kommer att informeras i förväg om boende för hunden, eventuella hjälpmedel som finns samt rutiner för ombord- och landstigning.
Gästen ansvarar själv (om tillämpligt med hjälp av vårdaren) för uppsikt, utfodring och hantering av djuret under vistelsen ombord.


 

Dialys

Gäster som genomgår behandling med peritoneal dialys kan resa som normalt, om de tar med sig de mediciner och den utrustning som kan komma att krävas under kryssningen. Relevant läkarvård finns att tillgå vid sjukvårdsinrättningar ombord.


Utrustning och maskin för hemodialys-behandling kan endast tas ombord av specialiserade oberoende företag på vissa rutter. För mer information om denna service, kontakta din resebyrå.


Barn med särskilda behov

Barn med särskilda behov har normal tillgång till samtliga tjänster och inrättningar ombord. Även om underhållspersonalen inte erbjuder barnomsorg är de utbildade i att erbjuda bred underhållning särskilt anpassad för barn.


Samtliga barn, inklusive barn med särskilda behov, tilldelas ett särskilt område för underhållning, uppdelat efter ålder. Om så krävs kan barn och ungdomar med särskilda behov placeras i en yngre åldersgrupp (med tillstånd från föräldrarna), eller delta i specifika aktiviteter tillsammans med föräldrarna.

 

Specialkost

MSC Cruises har en certifiering för sitt ledningssystem för livsmedelssäkerhet i enlighet med kraven i ISO 22000-standarden.
MSC Cruises erbjuder ett glutenvänligt urval på de flesta av sina fartyg.
På MSC Armonia, MSC Sinfonia, MSC Opera och MSC Lirica kan gästerna endast hitta ett begränsat urval av färdigförpackade glutenfria snacks som kex, croissanter, sockerkakor och muffins.
Vänligen kontrollera tillgängligheten vid bokningstillfället.


Gäster med matintolerans och/eller allergier måste informera MSC Cruises om sina behov via formuläret för särskilda behov och, väl ombord, bekräfta sina behov i receptionen/Gästservice och/eller med hovmästaren.

Koshermåltider (färdigförpackad frukost, lunch och middag) kan finnas tillgängliga ombord mot en extra avgift från 25 € per person och dag. Koshermåltider kan intas i huvudrestaurangerna och måste bokas minst 3 veckor före fartygets avgång.
Halalprodukter (nötkött, lamm och fjäderfä) kan finnas tillgängliga ombord efter tidigare begäran från gästen minst två månader före avgång;

 

*MSC:s glutenfria menyer är lämpliga för glutenintolerans, men inte glutenallergi.