Integritetspolicy

MSC Cruises information om personuppgiftsskydd enligt Artikel 13 i förordning (EU) 2016/679

1. Vilka vi är: MSC Cruises och företagen inom koncernen

MSC Cruises S.A., med huvudkontor på Avenue Eugène-Pittard 16, Geneve, Schweiz, registrerad i skattesyfte under nummer 060.667.071 (CHE-112.808.357), som personuppgiftsansvarig, och företagen inom vår koncern (såsom anges i avsnitt 4.a i detta meddelande), som personuppgiftsbehandlare (gemensamt "vi" eller "oss"), är engagerade i rättvis behandling av passagerarnas personuppgifter ("dina personuppgifter"). För att ge dig en så bra kryssningsupplevelse som möjligt, samlar vi in dina personuppgifter vid olika tillfällen, till exempel när du besöker webbplatsen www.msccruises.se (“Webbplatsen”), när du bokar en kryssning eller gör inköp ombord på något av våra fartyg.

Vänligen läs noggrant igenom detta informationsmeddelande, som grundar sig på Artikel 13 i Allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 "GDPR".

Vid eventuella funderingar avseende innehållet i detta dokument hänvisar vi till vår FAQ som finns tillgänglig här. För övriga frågor, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud på dpo@msccruises.com. Du kan också skicka skriftliga förfrågningar till MSC Cruises S.A., Avenue Eugène-Pittard 16, Geneve, Schweiz. Vänligen ange “For the Attention of the Data Protection Officer”  på kuvertet.

2. Hur, när och varför vi samlar in dina personuppgifter

a. För att förse dig med information vid förfrågningar rörande din kryssning (via webbplats, telefon eller e-post) 
För att kunna hjälpa dig måste vi veta ditt namn, dina kontaktuppgifter och vad ärendet handlar om. Utan den informationen kan vi inte hjälpa dig med ditt ärende. Vi kommer enbart använda informationen för att hantera din förfrågan. Denna behandling av information utförs för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett avtal ingås (artikel 6.1(b) GDPR). Därutöver, och endast där du anger ditt uttryckliga och specifika samtycke, kommer vi att använda dina kontaktuppgifter för att skicka nyhetsbrev och marknadsföringskommunikation via e-post eller SMS om våra produkter och tjänster som kan intressera dig. Denna behandling är baserad på ditt samtycke, enligt art. 6.1(a) GDPR och du kan återkalla samtycket när som helst genom att mejla oss på den e-postadress som anges i avsnitt 1 i detta meddelande.

b. Hantera och slutföra en kryssningsbokning
För att resa ombord på våra fartyg behöver du vid bokning av kryssningen förse oss med ditt namn, kontaktinformation, födelsedatum och nationalitet. Vi kommer också att registrera information om vilken typ av kryssning du valt, såsom val av hytt och kryssningsupplevelse. Vi behandlar dessa uppgifter baserat på det avtal vi har med dig (artikel 6.1(b) GDPR).Du behöver också, i förekommande fall, tillhandahålla oss giltig resedokumentation och visumhandlingar. Vi behandlar denna information för att följa de lagstadgade krav som finns för de hamnar fartygen lägger till vid, och baseras alltså på en befintlig skyldighet enligt lag (artikel 6.1(c) GDPR).

I samband med bokningen kan du i visa fall ange uppgifter som avslöjar information om din hälsa eller religiösa inriktning (till exempel livsmedelspreferenser som kan indikera att en särskild religion utövas – såsom kosher eller halal – eller ett medicinskt tillstånd som kräver särskild uppmärksamhet ombord – såsom olika sorters funktionshinder eller glutenintolerans). Vi samlar in dessa uppgifter i vår blankett om särskilda behov och behandlar dem endast baserat på ditt uttryckligt lämnade samtycke (Artikel 9.2(a) GDPR). Observera att det inte är obligatoriskt att tillhandahålla sådan information, men vänligen notera att om du inte förser oss med informationen har vi inte möjlighet att tillgodose dina behov ombord. 

När du gör en bokning via en resebyrå kommer resebyrån föra in den ovannämnda informationen i vårt bokningssystem och agera som autonom personuppgiftsansvarig. Resebyrån ansvarar för den behandling den utför av dina personuppgifter och för att vidta adekvata skyddsåtgärder. Var vänlig kontakta din lokala resebyrå för att få information om hur de behandlar dina personuppgifter.

c. Utskick av personliga nyhetsbrev och övrig kommunikation i enlighet med dina önskemål 

När du skickar ett meddelande till oss med hjälp av sidan "Kontakta oss" och anger att du vill få personligt anpassad information om våra produkter och tjänster genom att klicka i samtyckesrutan, kommer vi att kontakta dig via e-post eller SMS, whatsapp för att informera om våra senaste erbjudanden och kryssningsprodukter som vi tror kan vara av intresse för dig. På samma sätt har du möjlighet att ge oss ditt uttryckliga samtycke till att få personligt anpassad information från oss när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev, när du anmäler dig till MSC Voyagers Club, när du efterfrågar en broschyr eller ett samtal från oss, liksom när du registrerar dig för ett fartygsbesök eller deltar i någon tävling vi arrangerar på vår webbplats. Det är inte obligatoriskt i något av ovanstående fall att ge ditt samtycke till att få erbjudanden och personliga meddelanden från oss, men utan ditt samtycke kan vi inte skicka dig personliga erbjudanden. 

Eftersom behandlingen av dina uppgifter för ovan angivna syften grundar sig på ditt specifika samtycke (artikel 6.1(a) GDPR), kan du när som helst återkalla samtycket genom att klicka på länken "avregistrera" som finns längst ner på våra e-postmeddelanden med marknadsföringsinformation eller genom att använda den e-postadress som anges i avsnitt 1 i detta meddelande.

Innan du stiger ombord på kryssningsfartyget kommer vi också att registrera information om det finns ett intresse att erhålla personliga erbjudanden i din hytt. Om du till exempel reser med barn kommer du att få specifik information om olika evenemang vi anordnar för barn ombord. Du kan välja att inte lämna samtycke till detta, men du kommer då inte att få några personliga meddelanden i hytten under kryssningen. Vi behandlar dina personuppgifter baserat på våra legitima intressen att informera dig om de erbjudanden och kampanjer som är gällande under din kryssning och som kan förbättra din kryssningsupplevelse (artikel 6.1(f) GDPR). Du kan få information om balanseringstestet genom att efterfråga det per e-post till adressen som finns bifogad i avsnitt 1 i detta meddelande.

Därutöver använder vi även profileringscookies när du surfar på vår webbplats, som i viss omfattning kan spåra information om dig, om du samtycker till att vi använder sådana cookies. Vi använder den informationen för att göra webbplatsen mer intuitiv och föreslå produkter eller tjänster som kan vara av intresse för dig. Du kan hitta mer information om hur vi använder cookies och annan spårteknik under punkt 7 nedan. För behandling av de uppgifter som samlats in med hjälp av profileringscookies kan du när som helst välja att återkalla ditt samtycke under "Cookiepreferenser" eller genom dina webbläsarinställningar.

d. Utskick av information om produkter och tjänster liknande de du redan bokat

Om du ger oss din e-postadress i samband med att du bokar en kryssning med oss kommer vi att skicka information till dig om produkter eller tjänster som liknar eller är relaterade till de du bokat, såvida du inte utövar din rätt att välja bort marknadsföringskommunikation från oss vid bokningstillfället. Markera avregistreringsrutan när du bokar om du inte vill få denna typ av information, eller klicka på den relevanta länken för att ”avsluta prenumeration” i något av de e-postmeddelanden vi skickat till dig. Denna personuppgiftsbehandling utförs baserat på vårt berättigade intresse av att informera dig om liknande produkter och tjänster som vi erbjuder och som kan förbättra din kryssningsupplevelse (Artikel 6.1 f) i GDPR). Du kan få information om balanstestet på begäran genom att använda e-postadressen för kontakt som anges i avsnitt 1 i detta meddelande.

e. Behandling av förfrågningar, klagomål och synpunkter

Vi övervakar de synpunkter och klagomål som du har under din tid ombord för att kunna ge dig ett adekvat svar på din förfrågan. Vi behandlar dessa uppgifter i samband med att vi tillhandahåller tjänster till dig i enlighet med det bokningsavtal vi har med dig (artikel 6.1(b) GDPR). Du har möjlighet att anonymt lämna klagomål eller synpunkter till oss, men var medveten om att vi då inte har möjlighet att följa upp dessa klagomål och synpunkter för att kunna erbjuda hjälp och assistans. 

Vi kan dessutom använda innehållet i förfrågningarna, klagomålen och synpunkterna för att förbättra vår service ombord på fartygen. Vi försöker i så stor utsträckning som möjligt begränsa användningen av den information som kan användas för att identifiera dig personligen. Denna behandling baseras på våra legitima intressen att utveckla våra tjänster så att våra gäster får en trevlig upplevelse ombord, i enlighet med artikel 6.1(f) GDPR. Du kan få information om balanseringstestet genom att efterfråga det per e-post till adressen som anges i avsnitt 1 i detta meddelande.

f. För att säkerställa säkerheten ombord
Vi övervakar hela tiden vilka passagerare som är ombord för att kunna hantera krissituationer och säkerställa allas säkerhet ombord under hela kryssningen.  Vi sparar därför uppgifter om ditt namn, hyttnummer, bild (en bild tas vid ombordstigning), personnummer, resesällskap, i vilken hamn ni kliver ombord, i vilken hamn ni kliver i land och information om speciella omständigheter som kan kräva specifik assistans vid en nödsituation. 

Av säkerhetsskäl har vi CCTV-kameror ombord på våra fartyg, inklusive alla ingångar och i alla allmänna utrymmen. Dessa CCTV-kameror spelar in kontinuerligt 24 timmar om dygnet.

Vi kan utföra en kontroll av dina personuppgifter mot offentliga tillgängliga databaser för att säkerställa säkerheten ombord på våra fartyg. Av säkerhetsskäl har vi CCTV-kameror ombord på våra fartyg, inklusive alla ingångar och i alla allmänna utrymmen. Dessa CCTV-kameror spelar in kontinuerligt 24 timmar om dygnet. Vi behandlar den informationen baserat på behovet att säkerställa säkerheten ombord och för att kunna kontrollera möjliga nödsituationer (artikel 6.1(d) GDPR). För denna databehandling är MSC Management (UK) Ltd, 5 Roundwood Avenue, London personuppgiftsansvarig och MSC Cruises S.A., Avenue Eugène-Pittard 16, Geneva personuppgiftsbehandlare.  

 

g. Ytterligare personuppgiftsbehandlingsaktiviteter ombord

Ytterligare information om dig kan samlas in via pappersformulär under kryssningen, detta för att du ska kunna delta i och nyttja olika aktiviteter (till exempel gym eller SPA-avdelning) eller för att kunna genomföra specifika paket (till exempel Romantic Sunset-paketet). Personuppgiftsbehandlingen varierar beroende på vilka aktiviteter du nyttjar ombord, men vi säkerställer att bara den nödvändigaste informationen samlas in för det specifika ändamålet. Du måste fylla i hela formuläret för att få tillgång till de speciella erbjudandena/eventen/paketen du önskar och vi behandlar informationen baserat på vårt avtal med dig (artikel 6.1(b) GDPR). 

Vi behandlar även viss personlig information om dig för att tilldela dig ett bord på någon av våra restauranger under kryssningen, för att se till att du kan njuta av din måltid utan att behöva leta efter ett lämpligt bord till dig själv och ditt resesällskap. För att kunna tilldela dig ett bord tar våra hovmästare hänsyn till storleken på resesällskapet, den plats där du bokade kryssningen och det språk du föredrar. Du kan alltid begära ett annat bord genom att kontakta någon av hovmästarna eller gästservicen ombord. Denna behandling baseras på våra legitima intressen att säkerställa att alla passagerare tilldelas passande middagsplatser ombord (Artikel 6.1(f) GDPR).

Informationen som samlas in ombord lagras så länge som det är nödvändigt för att uppfylla sitt syfte. Du kan erhålla information om balanseringstestet genom att efterfråga det per e-post till adressen som anges i avsnitt 1 i detta meddelande.

 

 

 

h. Lojalitetsprogram

Vi kan komma behandla dina lojalitetskontouppgifter genom ett unikt Voyager-klubb-ID som innehåller information om dina poäng, kontoaktivitet, milstolpar och lojalitetsnivå. Vi skapar dessa detaljer för dig när du går med i ett av våra lojalitetsprogram och uppdaterar dem utefter dina bokningar och andra aktiviteter till ditt lojalitetskonto.

 

När du spelar ombord på kasinot med ditt kort sparar vi information om ditt spelande och spenderande i kasinot (inklusive hur mycket du spenderar, detaljer om lojalitetsbelöningar och spelmönster). Vi använder ibland dessa uppgifter för att identifiera gäster som kan vara intresserade av kasinospel. Alternativt kan du använda pengar för att vi inte ska spara din spelinformation.

 

 

 

i. MSC 360VR App

Om du väljer att ladda ner vår mobilapplikation MSC 360VR för mer information om kryssningen och fartyget så kommer vi att samla in ditt namn, efternamn, födelsedatum, telefonnummer och e-post via appen för att skräddarsy vår katalog genom de val du gör i appen.

3. Hur länge vi lagrar information

I enlighet med artikel 5.1(e) GDPR hålls de personuppgifter vi samlar in på ett sätt som tillåter identifiering av de registrerade så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka personuppgifterna samlades in och behandlades, och de har behandlats längre än vad som följer av lag. Vi har tagit fram en personuppgiftslagringspolicy som specificerar tidsramen för personuppgiftsbehandling i vilken alla kopior av personuppgifter i slutet antingen förstörs eller anonymiseras med hjälp av adekvat teknik som inte tillåter omidentifiering av den registrerade. 

4. Kategorier av mottagare av personuppgifter och överföring av personuppgifter 

a. Företag inom vår koncern
Beroende på i vilket land bokningen är genomförd och för att ge dig anpassad service, delar vi information om dig med de företag som ingår i koncernen. Alla företag behandlar personuppgifterna i överensstämmelse med reglerna i GDPR.

Beroende på i vilket land bokningen är genomförd, kan dina personuppgifter komma att bli behandlade av något av företagen inom MSC Cruises-koncernen i egenskap av databehandlare på uppdrag av personuppgiftsansvarig. Företagen inom MSC Cruises-koncernen som behandlar personuppgifter om europeiska passagerare är följande: MSC Cruises S.A., MSC Crociere S.p.A., MSC Cruise Management UK Ltd, MSC Cruises UK Ltd, MSC Food & Beverage Division Spa, MSC Kreuzfahrten AG, MSC Cruises Belgium NV, MSC Cruises Scandinavia AB, MSC Kreuzfahrten (Austria) GmbH, MSC Netherlands B.V., MSC Cruises Ltd – Cyprus, Mediterranean Shipping Cruises Cruceros Sau och MSC Kreuzfahrten GmbH. I begränsade fall kan ovannämnda företag fungera som personuppgiftsansvariga i förhållande till en viss personuppgiftsbehandling (till exempel när tävlingar arrangeras och hanteras på lokal nivå). I sådana fall kommer vi att underrätta dig i ett separat meddelande i förhållande till den specifika aktiviteten.
Personuppgifter om passagerare från EU delas vanligtvis inte med företag inom koncernen med säte utanför Europa. Skulle personuppgifter behöva överföras till ett icke EU/EES-land kommer MSC Cruises att anta relevanta säkerhetsåtgärder för att säkerställa att överföringen genomförs i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, särskilt avseende GDPR.

b. Kommersiella samarbetspartners
Vissa tjänster som du bokar hos oss tillhandahålls av våra kommersiella samarbetspartners. Till exempel kan vissa utflykter eller upplevelser tillhandahållas av lokala reseguider som noga har valts ut av MSC Cruises för deras kunskaper och erfarenheter. För att kunna erbjuda dig de tjänster du bokat måste vi informera sådana samarbetspartners om ditt namn. 

I sådana fall meddelar vi bara den information som är absolut nödvändig och vi har avtal med våra kommersiella samarbetspartners för att säkerställa att den information vi överför till dem endast används till det specifika ändamålet för att uppfylla din förfrågan.
Våra kommersiella samarbetspartners verkar inom följande branscher:

  • Turism (t.ex. researrangörer, lokala reseguider);
  • Transporttjänster (t.ex. buss, tåg, flygplan eller andra transportmedel beroende på vilken typ av service som behövs från fall till fall);
  •  Försäkringsbolag (t.ex. när det är nödvändigt att nyttja din försäkring under en kryssning);
  • Restauranger och affärer (t.ex. när du registrerar dig för lunch, middag eller för specialerbjudanden); i vissa fall där lunch/middag ingår i ett paket som erbjuds av oss och tillhandahålls av en av våra kommersiella samarbetspartners, meddelar vi den information om allergier eller livsmedelspreferenser som vi inhämtat och som kan avslöja hälsoinformation om dig. Vi är ytterst noggranna med att bara avslöja din identitet när det är absolut nödvändigt och vi arbetar om möjligt med anonym information.

Sålunda överförs personuppgifter till ett land utanför EU/EES om den kommersiella handelspartnern är etablerad utanför EU/EES. MSC Cruises antar relevanta säkerhetsåtgärder för att säkerställa att informationsöverföringen genomförs i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, särskilt vad gäller reglerna i GDPR, antingen genom att underteckna ett specifikt avtal med samarbetspartnern eller genom att underteckna lämpliga garantier som godkänts av Europeiska kommissionen.

c. Informationsdelning med hamnagenter och myndigheter

Som reseoperatör måste vi dela information om våra passagerare med lokala hamnagenter och myndigheter av immigrationsskäl. Delning av personuppgifter med dessa agenter och myndigheter kan utlösa överföring av personuppgifter utanför EU/EES om dessa entiteter är etablerade utanför EU/EES-området. Personuppgiftsdelningen baseras på den lagliga skyldighet som MSC Cruises har enligt bestämmelsen om tillhandahållande av information till behöriga myndigheter, och det är endast den strikt nödvändiga informationen som delas. Vi är skyldiga att samarbeta med statliga myndigheter och brottsbekämpande organisationer i varje land under din resa, inklusive tull- och migrationsverket. Personliga uppgifter om dig kan delas med dessa enheter före ombordstigning, under kryssningen eller efter avstigning av säkerhets- eller immigrationsskäl. Våra Immigrations Officer kan klargöra eventuella frågor om denna databehandling.

5. Dina rättigheter som registrerad

GDPR medför förbättrade rättigheter och MSC Cruises vill ge dig lämplig kontroll över dina personuppgifter. Du har framförallt följande rättigheter relaterade till dina personuppgifter:


a. Rätten att få tillgång till dina personuppgifter och få specifik information om hur vi behandlar dem, i enlighet med artikel 15 GDPR. Vänligen notera att du endast kan utöva denna rättighet i förhållande till dina egna personuppgifter eller en minderårigs eller annan utsatt persons personuppgifter, om du har lämnat sådan information som vårdnadshavare eller förmyndare. MSC Cruises förbehåller sig rätten att begära identitetsbevis samt att vägra lämna ut personuppgifter om identiteten eller den relevanta relationen till den registrerade inte kan bevisas.

b. Rätten att få korrigera dina personuppgifter i enlighet med artikel 16 GDPR, inklusive rätten att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande. 

c. Rätten att dina personuppgifter raderas i enlighet med artikel 17 GDPR, såvida inte informationen är nödvändig för att utöva rätten till yttrandefrihet och informationsfrihet; för att uppfylla en lagstadgad skyldighet som kräver behandling enligt EU-lagstiftning eller en medlemsstats lagstiftning vilken MSC Cruises lyder under eller för utförandet av en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller som ett led i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige av skäl av allmänt intresse på folkhälsoområdet i enlighet med artikel 9.2(h) och (i) och artikel 9.3(h) och (i) GDPR, eller för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga krav.

 
d. Rätten att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. I enlighet med artikel 18 GDPR kan denna rätt utövas i följande fall:

  • Tillfälliga begränsningar, där du bestrider korrektheten av dina personuppgifter. I detta fall kommer vi begränsa behandlingen av dina uppgifter under en period som gör det möjligt för oss att verifiera korrektheten i dina personuppgifter och vi kommer att ge dig återkoppling om hävningen av begränsningen;
  • Behandlingen är olaglig och du motsätter dig radering av personuppgifterna och begär att användningen begränsas istället;
  • MSC Cruises S.A. är inte längre i behov av personuppgifterna för bearbetningens ändamål, men de krävs av den registrerade för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga krav;
  • Om du har invänt mot bearbetning enligt artikel 21.1 GDPR, är behandlingen begränsad i avvaktan på verifikation om våra legitima grunder åsidosätter dina rättigheter som registrerad.

e. Rätten till personuppgiftsöverföring. I enlighet med artikel 20 GDPR kan du utöva denna rättighet i de fall behandlingen baseras på ditt samtycke eller i ditt avtalsförhållande med MSC Cruises S.A. eller en av våra företag inom koncernen och bearbetningen sker per automatik.

f. Rätten att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter. I enlighet med artikel 21 GDPR kan du utöva denna rättighet där behandlingen av dina personuppgifter baseras på utförandet av en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller i utövandet av vår myndighetsutövning, eller där behandlingen bygger på våra legitima intressen.

g. Rätten att inte bli föremål för ett beslut uteslutande baserat på automatisk bearbetning, inklusive profilering, vilket medför rättsverkningar mot dig eller som på likartat sätt påverkar dig väsentligt. I enighet med artikel 22 GDPR kan du utöva denna rättighet om inte behandlingen är nödvändig för att ingå eller genomföra ett avtal mellan dig och MSC Cruising S.A. eller något av företagen inom koncernen; eller är auktoriserad enligt europeiska unionens eller en medlemsstats lagstiftning som vi lyder under och som också fastställer lämpliga åtgärder för att skydda dina rättigheter, friheter och berättigade intressen; eller om behandlingen baseras på ditt uttryckliga samtycke. 

h. Rätten att inkomma med klagomål till en tillsynsmyndighet, i synnerhet i den medlemsstat där du har din hemvist, arbetsort eller där den påstådda överträdelsen ägt rum, om du anser att personuppgiftsbehandlingen som berör honom eller henne strider mot dessa GDPR villkor, i enlighet med artikel 77 GDP

Vänligen se listan över alla europeiska dataskyddstillsynsmyndigheter på följande länk: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm 
 
För att utöva dina rättigheter som registrerad snälla klicka här. Förfrågningar kan också skickas skriftligen till MSC Cruises S.A., Avenue Eugène-Pittard 40, Geneve, Schweiz; ange då "For the Attention of the Data Protection Officer" på kuvertet.

6. Ändringar av detta informationsmeddelande 

Vi förbehåller oss rätten att när som helst uppdatera, ändra, lägga till eller ta bort delar av detta informationsmeddelande. I sådant fall kommer vi att lägga upp det uppdaterade informationsmeddelandet på denna sida; datumet för "Senast uppdaterad" kommer också att ändras nedan och en banderoll på webbplatsen kommer visas för att uppmärksamma det faktum att ändringar har genomförts. 

Varje version av informationsmeddelandet träder i kraft från och med den tidpunkt det publiceras på webbplatsen. Väsentliga ändringar i behandlingen av dina personuppgifter kräver ditt godkännande, i enlighet med gällande lagstiftning.

Du ansvarar för att granska dokumentet från tid till annan för att säkerställa att du är införstådd med den aktuella versionen. Om du vill få en tidigare version av informationsmeddelandet, vänligen kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 1 i detta meddelande.

7. Website Cookies

Cookies are small text files sent by websites to users’ browsers for the purpose of automatic authentication, session tracking and storing of specific information regarding users.
There are essentially three types of cookies used on this website:

Technical cookies
Required for navigation within the site and to use some of its functions (e.g. timing the display of certain pages in so-called “pop-up” mode etc.).

Statistical cookies (Google Analytics)
Supplied and managed by Google to provide a statistical analysis of access to the website. The information is solely collected anonymously and in aggregate form and no personal user data is retained. You can decide not to use Google Analytics cookies by following the instructions at the following link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Profiling cookies

Supplied and managed by third parties to generate specific advertising messages based on browsing habits and the interests of individual users. These cookies do not, however, use sensitive user data. This Website currently uses Google Doubleclick cookies. For more information, including information to opt out from the cookie, please click the following link: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en-GB

Cookie opt-out
Cookie functions can be disabled via the appropriate page made available by the EDAA (European Interactive Digital Advertising Alliance) https://www.youronlinechoices.com/ or by checking the "Privacy" settings of your Internet Browser.

Please note that disabling cookies may impair the correct functioning of the certain website sections.


Consent choices

8. Kontakta oss

MSC Cruises S.A. och de företag som ingår i MSC Cruises-koncernen har åtagit sig att se till att din integritet alltid respekteras och att den personuppgiftsbehandling som utförs följer gällande dataskyddslagstiftning.


Om du har några frågor eller funderingar angående den personuppgiftsbehandling som utförs av oss eller något företag inom koncernen, vänligen kontakta oss på någon av de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 1 i detta meddelande.